Paieška

Vatican News
Rumunijoje popiežius palaimintaisiais paskelbė septynis graikų apeigų katalikų vyskupus Rumunijoje popiežius palaimintaisiais paskelbė septynis graikų apeigų katalikų vyskupus  (Vatican Media)

Popiežius: vienodumas griauna vienybę

Rugsėjo 14 dienos audiencijoje popiežius priėmė įvairioms Rytų Bažnyčioms – Ukrainos, Artimųjų Rytų, Indijos – priklausančius vyskupus, kurie rūpinasi rytų apeigų katalikų tikinčiųjų bendruomenėmis Europoje ir šiomis dienomis Romoje dalyvavo kasmetiniame suvažiavime.

Pasak popiežiaus, šios bendruomenės yra Katalikų Bažnyčios turtingumo išraiška, ji neapsiriboja lotynų tradicija. „Ta įvairovė Bažnyčioje ne tik nekenkia jos vienybei, bet net labiau ją išryškina (Orientalium Ecclesiarum, 2)“, – citavo Vatikano II susirinkimą popiežius. Vienybė nėra vienodumas. Vienodumas griauna vienybę.

Popiežius Pranciškus prisiminė savo neseną kelionę Rumunijoje ir septynių graikų apeigų vyskupų kankinių beatifikaciją, kurios metu padėkojo už tvirtą vienybės su visa Katalikų Bažnyčia ir šv. Petro įpėdiniu saugojimą.

„Katalikiška bendrystė yra jūsų savitos tapatybės dalis, tačiau nieko iš jos neatima, priešingai, padeda ją visiškai realizuoti, pavyzdžiui, apsaugant nuo pagundos užsidaryti savyje ir pasiduoti nuo kitų atskiriančioms nacionalistinėms arba etninėms tendencijoms“, – sakė popiežius. Pasak jo, mūsų laikų pavojus yra tas, kad šios tendencijos virsta populizmu, kuris siekia viską užvaldyti ir suvienodinti.

Palaimintųjų ir šventųjų, esančių tobuloje bendrystėje danguje, užtarimas skatina mus nuolatos eiti bažnytinės atminties ištyrinimo keliu ir siekti visų tikinčių į Kristų vis didesnės vienybės. Rytų Bažnyčios turi specialų vaidmenį ir misiją šiame kelyje, pabrėžė Šventasis Tėvas.

Jų ganytojų jis dar kartą paprašė būti kantriais susitaikymo ir susitikimo audėjais, nesileisti įsiurbiamiems ydingo ir uždaro prievartos, nuoskaudų, kerštavimo ir nuolatinių vienas kito kaltinimų rato.

„Kelias yra malda, nuolankumas ir meilė“, – pabrėžė Pranciškus, priminęs Apaštalų sosto pirmumo prasmę: tai pirmumas meilėje. Jis paragino ją rodyti visiems, neapriboti jos kanoninėmis teritorijomis ir jurisdikcijomis. Nėra nieko pirmiau už artimo meilę – pasilenkti prie kenčiančio brolio, prisiartinti prie vienišo ir beturčio, sugrąžinti į centrą tą, kuris buvo išstumtas į pakraščius: negimusius vaikus, jaunuolius be vilties, irstančias šeimas, atstumtus ligonius ir senelius. Jei tai darysime kartu, jau eisime pasidalijimus gydančios meilės keliu.

Popiežiaus audiencija

„Ruoškimės kartu gyventi viename Danguje, į kurį esame pakviesti. Ten Viešpats neprašys pateikti ataskaitos apie tai, kiek ir kokios teritorijos liko mūsų jurisdikcijoje, neklaus ir kaip prisidėjome prie mūsų nacionalinių tapatybių vystymosi. Mūsų klaus, ar sugebėjome mylėti artimą, kiekvieną artimą, ir skelbti išgelbėjimo Evangeliją tiems, kuriuos sutikome gyvenimo keliuose. Prašykime malonės šito trokšti“, – sakė popiežius ir dar kartą pabrėžė krikščionio prioritetus: „Dievas ir artimas“. (RK / Vatican News)

2019 rugsėjo 14, 15:10