Paieška

Vatican News

Popiežius sekmadienio vidudienį. Kas yra Jėzaus giriamas „gudrumas“?

Popiežius Pranciškus, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą kalbėdamas apie šio sekmadienio Evangelijos palyginimo nesąžiningą prievaizdą, neragino juo sekti, bet ragino iš jo mokytis „gudriai“, tai yra apdairiai ir išmintingai tai, ką turime šiame gyvenime, panaudoti siekiant dangaus karalystės. Būti „gudriems“, sakė popiežius, reiškia pirmenybę skirti žmonėms, o ne tam, ką turime.

„Jėzus mums sako, kad, nors daug ko stokojame ir dažnai mums nesiseka, vis tiek niekada nevėlu stengtis gerumu atsilyginti už padarytą blogį. Kas privertė kitą žmogų verkti – tepasistengia jį pradžiuginti; kas pasisavino tai, kas priklausė kitam žmogui, – teatsilygina. Jei taip elgsimės, ir mus Viešpats pagirs už „gudrumą“, tai yra už išmintingą prisipažinimą, kad esame Dievo vaikai, kad nebijome rizikuoti savimi dėl dangaus karalystės“.

Teužtaria mus Mergelė Marija, sakė Pranciškus. Tepadeda mums kituose žmonėse matyti Viešpatį ir jam patarnauti. (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 22, 16:10