Paieška

Vatican News

Popiežius: naujasis evangelizavimas – gyvenimu liudijama meilė

Šeštadienį prieš vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su trimis šimtais asmenų, dalyvavusių rugsėjo 19–21 dienomis Romoje vykusiame naujosios evangelizacijos akademinių centrų ir mokyklų atstovų tarptautiniame susitikime.

Dažnam šiuolaikiniam žmogui Bažnyčia yra tik šaltas ir tolimas atsiminimas, kitiems ji siejasi su patirtu nusivylimu, daug žmonių, ypač Vakaruose, mano, kad Bažnyčia jų nesupranta ir kad jai svetimi jų poreikiai. Tačiau mes, sakė popiežius, turime visą laiką atsiminti, kad ir šitie nuo Bažnyčios nutolę žmonės yra Dievo vaikai, kuriuos jis myli. Taip pat turime atsiminti, kad visi žmonės, nepaisant gyvenimo aplinkybių, skubėjimo, įvairių rūpesčių, širdyje nešioja ne visada aiškiai išsakytą troškimą būti mylimiems.

„Labai svarbu, kad mes girdėtume abejones, kurios kamuoja mūsų laikų vyrus ir moteris.  Be pretenzijos tuoj pat į jas atsakyti ar pasiūlyti visiems atvejams tinkamus iš anksto paruoštus sprendimus, be prozelitizmo užmačių, turime su jais dalytis gyvenimu ir padėti jiems, kad jų širdis pasiektų vaduojanti ir atnaujinanti Šventosios Dvasios galia. Skelbti Dievą, – sakė popiežius, – nereiškia kalbėti apie Dievą ar įrodinėti jo buvimą. Juk ir velnias žino, kad Dievas yra. Skelbti Dievą – tai liudyti bendrystės su juo džiaugsmą, patiems gyventi šiuo džiaugsmu ir kitiems padėti taip gyventi.“

Jei tikintis žmogus semiasi jėgų savo krikščioniškajam gyvenimui iš kasdieninio susitikimo su Jėzumi, tuomet jis yra artimas žmogui, kuriam reikia pagalbos, patarnauja kenčiančiajam, tiesia tiltus, yra kantrus aplinkiniams, guodžia nusivylusius, gero linki savo skriaudėjams. „Šitaip, – sakė popiežius, – mes gyvenimu liudijame tą meilę, kurią skelbiame.“ (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 21, 16:06