Paieška

Popiežius Mauricijaus gyventojams: Evangelijos kalba yra meilė

Trečiadienį, rugsėjo 4-ąją, popiežius Pranciškus pradeda iki rugsėjo 10-osios truksiančią apaštališkąją kelionę, kurios metu aplankys Mozambiką, Madagaskarą ir Mauricijų. Antradienio rytą popiežius aplankė Romos Švč. M. baziliką ir meldė Mariją užtarimo šiai naujai savo piligrimystei. Antradienį taip pat buvo paskelbta popiežiaus žinia Mauricijaus gyventojams, kuriuos jis aplankys rugsėjo 9-ąją.

„Brangieji broliai ir seserys, Mauricijaus gyventojai, jau priartėjo mano kelionė į jūsų gražią salą. Jau dabar iš Romos nuoširdžiai jus sveikinu ir tariu jums „ačiū“, nes žinau, kad rengiatės mūsų susitikimui.

Man bus didelis džiaugsmas skelbti Evangeliją jūsų tautai, kurią sudaro etninių grupių,  kultūrinių ir religinių tradicijų įvairovė. Nuo pat pradžių Katalikų Bažnyčia yra siunčiama pas visas pasaulio tautas ir kalba visomis kalbomis. Tačiau jūs žinote, kad Evangelijos kalba yra meilė. Viešpats, Mergelei Marijai užtariant, tesuteikia man malonę skelbti Evangeliją su tokia Šventosios Dvasios galia, kad visi galėtumėte ją suprasti ir priimti. Labai jus prašau: šiomis dienomis daug melskitės už mane. Ir aš apie jus galvoju ir už jus meldžiuosi. Ačiū ir iki pasimatymo!“

Popiežiaus vizitas Mauricijuje bus labai trumpas – truks tik aštuonias valandas. Rugsėjo 4–8 dienomis aplankęs Mozambiką ir Madagaskarą, rugsėjo 9-osios rytą popiežius atskris į Mauricijaus sostinę Port Luisą. Aukos Mišias prie Marijos – Taikos Karalienės statulos. Po Mišių numatytas susitikimas su Indijos vandenyno vyskupų konferencijos nariais. Šiai vyskupų konferencijai priklauso ir Mauricijaus Bažnyčios ganytojai. Taip pat numatytas vizitas bažnyčioje, saugančioje misionieriaus, kovotojo už vergystės panaikinimą, palaimintojo kunigo Jacques’o Lavalio relikvijas. Paskutinę trumpo vizito dalį popiežius skirs Mauricijaus prezidentui, premjerui ir pilietinės visuomenės atstovams. Šiam susitikimui pasibaigus popiežius išskris atgal į Madagaskaro sostinę, kurioje pernakvojęs, keliaus į Romą.

Mauricijų 1511 m. atrado portugalai, vėliau valdė Olandija, dar vėliau Prancūzija ir Didžioji Britanija. 1968 m. Mauricijus tapo nepriklausoma valstybe. Sudėtinga kolonijinė praeitis atsispindi gyventojų sudėtyje: dauguma yra britų valdymo laikais atkeltų Indijos gyventojų palikuonys, kiti portugalų, prancūzų, britų kilmės. Pastaruoju metu įsikūrė nemažai kinų. Šiuo metu Mauricijuje gyvena apie 1,2 milijono žmonių. Daugiau kaip pusė išpažįsta induizmą, kita pusė gyventojų – įvairių tradicijų krikščionys ir musulmonai. Katalikų yra apie 300 tūkst.

Katalikų misijos Mauricijuje prasidėjo aštuonioliktojo amžiaus pradžioje. Po šimto metų buvo įkurtas Port Luiso apaštališkasis vikariatas, kuris dar po trisdešimties metų buvo performuotas į vyskupiją. Mauricijui priklauso taip pat Rodirigeso sala, už penkių šimtų kilometrų į rytus. Joje gyvena apie 35 tūkst. žmonių, kurių beveik visi yra katalikai. Jie sudaro atskirą bažnytinį vienetą – apaštališkąjį vikariatą. (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 03, 10:01