Paieška

Popiežiaus susitikimas su Madagaskaro kunigais ir pašvęstaisiais Popiežiaus susitikimas su Madagaskaro kunigais ir pašvęstaisiais 

Popiežius: kunigai ir vienuoliai – šlovintojai, o ne „šventų apeigų atlikėjai“

Paskutinis popiežiaus vizito Madagaskare įvykis buvo sekmadienio vakarą vykęs susitikimas su kunigais, vienuolėmis, vienuoliais ir seminaristais.

Su kunigais ir pašvęstaisiais popiežius susitiko Antananaryvo Šv. Mykolo kolegijoje. Prieš 130 metų tėvų jėzuitų įkurta katalikų mokykla atliko labai svarbų vaidmenį katalikų misijų Madagaskare istorijoje. Šiandien Madagaskare tarnaujančius ir liudijančius kunigus ir pašvęstuosius popiežius ragino neprasti misionieriško užsidegimo ir džiaugsmo. Dievui gyvenimą pašventusiam žmogui didžiausias džiaugsmas – šlovinti Viešpatį, sakė popiežius. Jis visose gyvenimo situacijose atpažįsta kartu su juo esantį Viešpatį, džiaugiasi jo artumu. Tačiau jei kunigas ar pašvęstasis pradeda pernelyg rūpintis savimi, savo asmenine autonomija, jei tarnystė jam ne gyvenimo esmė, o tik priedas, tuomet jam kyla rizika tapti „šventų apeigų atlikėju“.

Popiežius sakė, kad jis puikiai žino, kokiomis sunkiomis sąlygomis daugybei Madagaskaro kunigų ir pašvęstųjų tenka vykdyti savo tarnystę. Tačiau nepaisydami visų sunkumų, sakė Pranciškus, jūs esate su savo žmonėmis, dalijatės jų vargais. Popiežius dėkojo Madagaskaro kunigams ir vienuoliams už liudijimą, dėkojo už tai, kad jie savo pašaukimo nesuvokia kaip lipimo karjeros laiptais, kad, nepaisydami sunkių sąlygų ir savo pačių žmogiškojo silpnumo, viską atiduoda vardan didžiosios evangelizavimo misijos. „Pašvęstasis, plačiąja šio žodžio prasme, – tai moteris ar vyras, kuris sugeba ir nori būti su Viešpačiu ir su jo tauta, – sakė popiežius. Čia glūdi visa esmė.“ (JM / VaticanNews)

Susitikimas su Madagaskaro kunigais ir pašvęstaisiais
2019 rugsėjo 08, 18:59