Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: gerbkime kūriniją, melskimės už mūsų bendrus namus

Kasmet rugsėjo 1-ąją minima Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Šiemet šią dieną taip pat prasidėjo iki spalio 4-osios truksiantis „kūrinijos laikas“ („laikas kūrinijai“), kuriuo tikintieji raginami melstis už gamtą, dalyvauti gamtosauginį jautrumą skatinančiose iniciatyvose, su didesniu ekologiniu jautrumu tvarkyti kasdienio gyvenimo reikalus.

Šiemetinės maldos už rūpinimąsi kūrinija dienos proga paskelbtą žinią popiežius Pranciškus pradeda Šventojo Rašto Pradžios knygos žodžiais: „Dievas matė, kad tai gera“ (Pr 1, 25). Žemė, kurioje gyvename, vanduo, kuris palaiko gyvybę, mūsų bendrus namus pripildę medžiai ir gyvūnai, – viskas yra brangu Dievo akyse, rašo popiežius. Kūrinija patikėta žmogui, kad ją saugotų kaip brangiausią turtą. Tik, deja, žmogaus atsaką tragiškai paženklino nuodėmė. Žmogus užsidarė savyje, pasiskelbė esąs nepriklausomas, pradėjo savintis gamtą ir ją išnaudoti. Egoizmas ir naudos siekimas kūriniją, kuri turėjo būti susitikimo vieta, pavertė siekimo pirmauti ir konfliktų arena. Ypač paskutiniais dešimtmečiais išaugo gamtos niokojimo mastai: nuolatinė tarša, besaikis iškastinio  kuro naudojimas, dirvožemį alinanti intensyvi agrarinė veikla, miškų kirtimas.

„Užmiršome, kas esame“, – rašo popiežius. Žmogus užmiršo, kad ir jis yra Dievo kūrinys. Mes nesame sukurti būti viešpačiais ir šeimininkais. Esame sukurti, kad būtume pačiame centre to didžiulio gyvybės tinklo, kurį sudaro milijonai kitų gyvūnijos ir augalijos rūšių, su kuriomis gerasis Kūrėjas mus susiejo priklausomybės ryšiais. Pats laikas atrasti mūsų pašaukimą būti Dievo vaikais, vieni tų broliais, kūrinijos saugotojais. Pats laikas apgailėti klaidas ir atsiversti, sugrįžti prie šaknų. Esame mylimiausi Dievo kūriniai. Kūrėjas mus kviečia mylėti gyvybę ir gyventi darnoje su visa kūrinija.

Popiežius ragina tikinčiuosius karštai melstis už kūriniją ir artimiausiomis savaitėmis dalyvauti kartu su kitais krikščionimis rengiamose ekumeninėse iniciatyvose, kurioms buvo suteiktas „Kūrinijos laiko“ pavadinimas. Šis ypatingos maldos metas pradedamas rugsėjo 1-ąją minima Pasauline maldos už rūpinimąsi kūrinija diena ir baigsis spalio 4 dieną, kurią minimas šv. Pranciškus Asyžietis.

Šios penkios kūrinijai skirtos savaitės tebūnie visų prima proga pamąstyti apie mūsų gyvenimo stilių, apie kasdieninius pasirinkimus, apie maisto produktų, vandens, energijos, eismo priemonių naudojimą. „Keiskimės, rinkimės paprastesnį ir labiau gamtą gerbiantį gyvenimą“, – ragina popiežius, primindamas atsakingiesiems už valstybių politiką tenkančią pareigą paspartinti perėjimą nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Maldos ir raginimai tepaveikia politikus ir valstybių vadovus, kad mūsų planeta nesiristų į mirtį, bet pasuktų gyvybės link.

„Kiekvienas tikintysis ir kiekvienas žmonijos šeimos narys gali savo indėliu prisidėti prie plono, bet vienintelio ir nepamainomo, visus aprėpiančio gyvybės tinklo mezgimo. Priimkime į širdį kūrinijos apsaugos problemas, jauskimės už jas atsakingi, dirbkime ir melskimės“, – prašo popiežius Pranciškus.  (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 01, 12:30