Paieška

Vatican News
Popiežiaus vizito Tailande ir Japonijoje logotipai Popiežiaus vizito Tailande ir Japonijoje logotipai 

Lapkritį Pranciškus keliaus į Japoniją ir Tailandą

Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad lapkričio 19–26 dienomis popiežius Pranciškus leisis į dar vieną apaštalinę kelionę, kurios metu aplankys Tailando Karalystę ir Japoniją.

Tailando Karalystės ir episkopato kvietimu popiežius Pranciškus lankysis šiame krašte lapkričio 20–23 dienomis. Lapkričio 23 dieną Šventasis Tėvas išvyks į Japoniją, kur, vyriausybės ir episkopato kvietimu, svečiuosis iki 26 dienos. Šventojo Sosto spaudos salės pranešime taip pat nurodoma, jog išsami kelionės programa bus paskelbta vėliau, bet jau dabar numatyta, kad Japonijoje popiežius aplankys Tokiją, Nagasakį ir Hirošimą. Abiejuose kraštuose katalikai sudaro nedidelę gyventojų mažumą.

Vizito Tailande logotipas

Pranciškaus vizito Tailande logotipe yra trys įrašai. Vienas yra informatyvus ir nurodo popiežiaus kelionės Tailande datą. Antrasis yra istorinis ir primena Siamo misijos apaštalinio vikariato 350-ąsias metines (1669–2019). „Siamas“ yra senasis Tailando teritorijų pavadinimas.

Pirmieji misionieriai dominikonai, globojami Portugalijos, atvyko į Ajutajos karalystę dabartinio Tailando teritorijoje 1567 metais. Jų pėdomis sekė misionieriai pranciškonai ir jėzuitai. 1669 metais buvo įsteigta Siamo misija, kuri priklausė nebe nuo Portugalijos, bet tiesiogiai nuo Šventojo Sosto. Trečiasis įrašas yra žinia, kurią popiežius nori priminti ir perteikti Tailando katalikų bendruomenei: „Kristaus mokiniai – mokiniai misionieriai“.

Grafinė kelionės logotipo dalis yra sudaryta iš šešių dalių, sveikinančio Pranciškaus atvaizdo ir penkių simbolių.

Kryžiaus formos burlaivio stiebas su trimis burėmis simbolizuoja Švenčiausiąją Trejybę, kuri paskatino misionierius leistis į kelią ir įkurti Siamo misiją. Burlaivio kontūras simbolizuoja jų įveiktą kelią jūra ir Evangelijos eilutę: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai (Mk 16, 15)“. Stilizuota ranka, laikanti burlaivį, yra Dievo Motinos globos simbolis tiek praeityje, tiek dabartyje. Rankos fone yra Tailando katalikų vyskupų naudojamas logotipas, kuris simbolizuoja Tailando Karalystėje gyvenančią katalikų bendruomenę. Burlaivis slysta bangomis, kurios simbolizuoja tai, kad Gerosios Naujienos skelbimas remiasi Dievo Žodžiu.

Vizito Japonijoje logotipas

Kelionės Japonijoje logotipe yra du užrašai. Vienu nurodoma popiežiaus viešnagė Japonijoje, o kitu kviečiama:  „Saugok visą gyvybę“. Tai žodžiai maldos už mūsų planetą, kurią popiežius Pranciškus įrašė savojoje enciklikoje Laudato sì. Šis raginimas kviečia reaguoti į tai, kas kenkia tiek oriam žmonių gyvenimui, tiek mūsų „bendriems namams“ – aplinkai: godžią ir savitikslę ekonomiką, beatodairišką žmonių ir aplinkos išnaudojimą, karo grėsmes, gamtines ir žmogaus sukeltas katastrofas.

Logotipe vyrauja raudonas žiedas, o jo viduje yra stilizuota liepsna, kurią sudaro trys ugnies liežuvėliai: raudonas liežuvėlis primena kankinių kraują, istorinį Bažnyčios Japonijoje pagrindą. Kitas liežuvėlis yra nuspalvintas mėlynai – tai tradicinė Mergelės Marijos, motiniškai žvelgiančios į visą žmoniją, spalva. Trečiasis liežuvėlis yra žalias ir savo kontūrais simbolizuoja kelias Japoniją sudarančias įstabiu gamtos grožiu pasižyminčias salas. Raudonas žiedas simbolizuoja saulę, kurios šviesa ir šiluma su vienoda meile apglėbia visas gyvybės formas. Saulė taip pat yra tradicinis Japonijos simbolis, kaip liudija neoficialus jos pavadinimas – „Tekančios saulės šalis“. Logotipo apatinėje dalyje – lengvai atpažįstamas Pranciškaus siluetas. (RK / Vatican News)

2019 rugsėjo 13, 10:14