Paieška

Vatican News
Mišios Mozambiko sostinės stadione Mišios Mozambiko sostinės stadione  (Vatican Media)

Popiežius: kas sugeba atleisti, tas ne silpnas, bet pranašiškai stiprus

Apie 60 tūkstančių žmonių dalyvavo penktadienį priešpiet Zimpeto stadione, Mozambiko sostinės pakrašty, popiežiaus Pranciškaus aukotose Mišiose.

Mišių Evangelijoje buvo skaitomi Jėzaus žodžiai, pasakyti netrukus po kalno pamokslo palaiminimų. Šios Jėzaus kalbos centre raginimas mylėti priešus. „Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus“ (Lk 6, 27–28).

Šie žodžiai, sakė popiežius, skirti ir mums visiems, esantiems čia, šiame stadione. Jėzus nėra su tikrove nesiskaitantis idealistas. Jis kalba apie konkrečius, realius priešus – apie tuos, kurie mūsų nekenčia, kurie mus persekioja, įžeidinėja ir šmeižia. Daugelis Mozambiko gyventojų galėtų papasakoti savo išgyventas skausmo istorijas, kalbėti apie savo pačių, artimųjų ir pažįstamų patirtą smurtą ir pažeminimus. Jėzus tai supranta ir dėl to meilė, kurią jis skelbia, nėra abstrakti, sukurta prie rašomojo stalo. Jėzus mums siūlo kelią, kuriuo jis pats pirmas ėjo. Jėzus nori, kad ir mes mylėtume tuos, kurie išduoda, neteisingai teisia, žudo.

Sunku kalbėti apie susitaikinimą, kai dar kraujuoja daugybės nesantaikos metų paliktos žaizdos, sakė popiežius. Taip pat yra rizika, kad kai kas raginimus susitaikinti gali palaikyti kančios nuvertimu arba raginimu ištrinti praeitį, užmiršti idealus. Tačiau Jėzus, nepaisant visko, mus ragina mylėti ir daryti gera. O tai reiškia, kad negana tik nematyti žmonių, nuo kurių esame nukentėję, stengtis gyvenime niekada su jais nesusitikti. Jėzus nori, kad mes ištiestume ranką savo skriaudėjams. Dar daugiau, Jėzus prašo, kad mes juos laimintume ir už juos melstumės. Kiek daug Mokytojas iš mūsų reikalauja!

„Aš negaliu sekti Jėzumi, jei tvarka, kurią aš kuriu ir kurioje gyvenu, remiasi dėsniu: akis už akį, dantis už dantį“, – sakė popiežius. „Jokia šeima, joks kaimynų būrys ar etninė grupė, o juo labiau jokia valstybė neturės ateities, jei jos vienybės, susibūrimo ir susiklausymo variklis bus kerštas ir neapykanta. Nevalia vienytis tik dėl to, kad atkeršytume tiems, kurie mums skriaudė, nevalia planuoti atpildo, dangstant jį tariamu teisingumu.“ Jėzus mus ragina mylėti ir, norėdamas, kad jo raginimą taikytume savo kasdieniniame konkrečiame gyvenime, jis jį paaiškina kaip visiems suprantamą aukso taisyklę: „Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems“ (Lk 6, 31). Šv. Paulius, kitais žodžiais išreikšdamas tą patį raginimą, prašo apsivilkti nuoširdžiu gailestingumu ir gerumu (plg. Kol 3, 12).

„Jei norime galutinai užbaigti susiskaldymo ir smurto laikus, negana tik paskelbti iškilmingą susitaikinimo aktą ir daugiau nebekariauti, bet reikia kiekvieną dieną į kitus žmones žiūrėti gerumo ir gailestingumo kupinu žvilgsniu“, – sakė Pranciškus. „Tokia laikysena liudija ne apie silpnumą, bet apie stiprybę. Tokios pranašiškos stiprybės mus moko Jėzus.“

Pasak popiežiaus, atkurta taika atneš gerovę šalies gyventojams, jei atsakingieji už bendrą gerovę nepasiduos korupcijai. Mozambiko teritorijoje yra daug gamtos turtų, bet paradoksaliai didelė dauguma žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Kartais norintieji suteikti pagalbą siekia savo naudos. Liūdna, kai mūsų pačių broliai leidžiasi paperkami. Labai pavojinga, kai sutinkama mokėti  tokią kainą už suteikiamą išorinę pagalbą.

„Tarp jūsų to nebus“ (Mt 20, 26), – sako Jėzus. Šie Jėzaus žodžiai – tai raginimas vadovautis kitokiu gyvenimo stiliumi, jo Karalystės stiliumi. „Tik taip sugebėsime, kad ir kur būtume, sėti susitaikinimą, būti jo taikos įrankiai.“

Mišios Zimpeto stadione buvo paskutinis vizito Mozambike programos įvykis. Iš stadiono popiežius keliavo tiesiai į oro uostą ir išskrido į antrąją šios kelios metu lankomą šalį – Madagaskarą. (JM / VaticanNews)

Popiežius Mozambike: Mišios sostinės stadione
2019 rugsėjo 06, 14:42