Paieška

Vatican News

Emanuelio bendruomenė – tarnystėje įsikūnijęs tikėjimas

Popiežius ketvirtadienį audiencijoje priėmė Emanuelio bendruomenę iš pietinės Italijos Lečės miesto, Apulijoje, šiomis dienomis mininčią gyvavimo keturiasdešimtmetį. Prancūzijoje po Vatikano II Susirinkimo kilusios bendruomenės dvasinės sėklos prieš dvidešimt penkerius metus buvo pasėtos ir Lietuvoje, jos sudaigino veiksmingai nuskriaustaisiais besirūpinančią krikščionių bendruomenę.

Šventasis Tėvas kalbėdamas keturiems šimtams Emanuelio bendruomenės narių iš Apulijos prisiminė, kad jų bendruomenė užgimė Kalėdų dieną kaip tarnystėje įsikūnijęs tikėjimas. Šventasis Tėvas patikino, kad trokšta sustiprinti jų ėjimą pagrindiniu keliu. Tai reiškia „dvigubą buvimą“: buvimą su Kristumi ir buvimą su broliais, patiriančiais sunkumus. „Tai raktas – dvigubas buvimas“, – sakė popiežius.

Bendruomenės kelią nurodo jos vardas „Emanuelis – Dievas su mumis“, kuris yra meilė. Tai nėra idėja ar dar baisiau – ideologija, o Jėzaus gyvenimas. Jėzus yra Emanuelis, Dievas su mumis.

Jis yra šaltinis, iš kurio galime semtis gyvojo vandens savo tolimesnei kelionei, kad iš mūsų nebūtų atimamas džiaugsmas, viltis ir drąsa dovanotis, kad būtume kartu neužgaudami, kad išmestume naujus tinklus po nusivylimų ir nepasisekimų patirties, kad toliau darbuotumės džiaugsmingai, nors nelengva ir slegia nuovargis, kad liktume ištikimi pirmojo pašaukimo dvasiai ir misijai.

Atsiliepdamas į Lečės Emanuelio bendruomenės planus kitais metais geriau susipažinti su jo Apaštališkojo paraginimo „Evangelijos džiaugsmas“ turiniu, Šventasis Tėvas pasiūlė skaityti tekstą apie savo bendruomenę mąstant kaip dalį į pasaulį siunčiamos ir keliaujančios Bažnyčios. (SAK / Vatican News)

Photogallery

Pranciškaus susitikimas su Lečės Emanuelio bendruomene
2019 rugsėjo 26, 13:30