Paieška

Ženevos konvencijų pasirašymo 70-osios metinės

Sekmadienį po kartu su maldininkais ir romiečiais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius priminė 1949 m. rugpjūčio 12-ąją pasirašytas Ženevos konvencijas.

„Brangieji broliai ir seserys, rytoj sukanka 70 metų nuo Ženevos konvencijų pasirašymo. Šie svarbūs tarptautiniai juridiniai instrumentai apriboja jėgos naudojimą karo metu, saugo civilius ir belaisvius. Ši sukaktis tepadeda valstybėms labiau įsisąmoninti būtinumą gerbti ginkluotų konfliktų aukų gyvybę ir orumą. Visos šalys privalo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimų, apsaugoti beginklius žmones ir civilines struktūras, ypač ligonines, mokyklas, maldos namus, pabėgėlių stovyklas. Neužmirškime, kad karai ir terorizmas visada yra rimta netektis visai žmonijai. Tai didis žmogaus pralaimėjimas“.

2019 rugpjūčio 11, 13:30