Paieška

Rugsėjo 1 sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios

Popiežius priminė rugsėjo 1-ąją sukankančias 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pradžios metines.

„Brangieji broliai ir seserys. Rugsėjo 1-ąją sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, kai nacistinė Vokietija užpuolė Lenkiją. Varšuvoje, Vieliunyje ir kituose miestuose vyks minėjimai, kuriuose dalyvaus daug valstybių vadovų iš viso pasaulio. Ir mes visi melsimės už taiką, kad daugiau nesikartotų tragiški neapykantos sukurstyti įvykiai, atnešę tiek daug griuvėsių, kančios ir mirties. Prašykime Dievą, kad taika viešpatautų žmonių širdyse, šeimose, visuomenėse ir tarp tautų.“ 

2019 rugpjūčio 28, 14:50