Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius pasveikino misijų kongresą Indonezijoje

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Indonezijos sostinėje Džakartoje ketvirtadienį prasidėjusio nacionalinio misijų kongreso dalyviams. Kongresas vyks keturias dienas, iki sekmadienio, rugpjūčio 4-osios. Jo tema – „Pakrikštyti ir siunčiami“ – tokia pati kaip ir ypatingojo misijų mėnesio, kurį visa Bažnyčia minės šių metų spalį.

Mes kiekvienas krikšto metu gavome Šventąją Dvasią, sakė popiežius kongreso atidarymo metu, ketvirtadienį, perduotoje video žinioje. Tai labai brangi dovana. O kai žmogus turi ką nors brangaus, kas jį džiugina, jis jaučia poreikį pasidalyti.

Kaip mes suvokiame krikštą? Kaip dalijamės su kitais Šventosios Dvasios džiaugsmu? Popiežius primena, kad krikšto sakramentas suteikia mums ir misionierišką siuntimą. Tos dovanos, kurios mus praturtina, kurios mums teikia džiaugsmą, turi būti kaip raugas, kuris veikia ir mūsų aplinką, visą mūsų bendruomeninį ir visuomeninį gyvenimą. Pakrikštytas žmogus neša kitiems, ką pats yra gavęs.

Primindamas biblinį keliaujančios Dievo tautos įvaizdį, tautos, kuri nepasiduoda pagundai grįžti atgal, kuri atkakliai žengia per dykumą, popiežius sako, kad ėjimas pirmyn yra vienas esminių mūsų buvimo krikščionimis bruožų. Jei trauktumės atgal – nebūtume krikščionys. Einame pirmyn, nes esame siunčiami.

Trumpą sveikinimą popiežius užbaigia kvietimu melsti Mergelę Mariją pagalbos ir užtarimo visiems Indonezijos misionieriams ir visai tikinčiųjų bendruomenei. Marija jus tegloboja ir tepadeda jums eiti pirmyn. Popiežius suteikia kongreso dalyviams palaiminimą ir prašo, kad ir jie už jį melstųsi. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 01, 16:11