Paieška

Vatican News

Popiežius: gėrybės būtinos, tačiau reikia dalytis

Popiežiaus Pranciškus sekmadienio vidudienio kalboje prieš Viešpaties Angelo maldą sakė, kad materialinės gėrybės yra reikalingos, tačiau jei jos tampa pagrindiniu gyvenimo tikslu, pavergia žmonių širdis ir atitraukia nuo tikrųjų, dangiškųjų turtų. Godumas materialinių gėrybių dažnai būna nerimo, priešiškumo, piktadarystės ir karų priežastis.

Popiežius kalboje komentavo Jėzaus parabolę apie godųjį turtuolį iš sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinio, patikino, kad galima daug pasimokyti iš šios parabolės.

Vienas žmogus Jėzaus paprašė pasisakyti dėl juridinio klausimo – šeimos paveldo pasidalijimo. Atsakydamas Jėzaus šio klausimo nesprendžia, tačiau perspėja dėl godumo, noro kaupti ir turtėti.

Jėzus pasakoja parabolę apie godųjį turtuolį, kuris manė esąs laimingas ir galįs jaustis saugiai todėl, kad turėjo laimės sukaupti gausų derlių. Godaus turtuolio sumanymas susikirto su Dievo  planais. Gėrybes sukaupęs turtuolis yra godus, nes savo elgesiu išsižadėjo Dievo, jo neprisiminė.

Vietoj įsivaizduojamų „ilgų metų“, Dievas turtuolį perspėjo, kad dar šią naktį iš jo bus pareikalauta gyvybės.

Evangelisto išvada parabolės pabaigoje labai taikli ir veiksminga: „Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.

Šis įspėjimas atskleidžia horizontą, į kurį visi turime atkreipti dėmesį. Materialinės gėrybės yra būtinos, jos yra gėrybės, tačiau tai yra priemonė gyventi sąžiningai, dalytis su labiausiai stokojančiais. Jėzus ragina prisiminti, kad turtai gali surakinti širdį, nukreipti dėmesį nuo tikrojo turto, kuris yra danguje. Apie tai sekmadienio antrajame skaitinyje kalbėjo apaštalas Paulius. Jis sako: „Siekite to, kas aukštybėse... rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje (Kol 3 1–2).

Tai nereiškia atitrūkti nuo tikrovės, o ieškoti tikrųjų vertybių: teisingumo, solidarumo, priėmimo, brolystės, taikos, t. y. dalykų, kurie sudaro tikrąjį žmogaus orumą. Tai siekimas gyventi ne pagal pasaulietinį, o evangelinį būdą: mylėti Dievą visa būtimi ir artimą taip, kaip jį mylėjo Jėzus, t. y. tarnavimu, savęs dovanojimu.

Godumas, noras sukaupti gėrybes nepatenkina širdies, o tik sukelia dar didesnį godumą. Godumas yra kaip skanūs saldainiai: ragauji vieną – labai skanu, paimi kitą ir nori vis daugiau. Tas pats su godumu; jis nenumalšinamas. Tad būkite atidūs! Meilė, kai ją suprantame kaip tarnystę ir pagal ją gyvename, yra tikrosios laimės šaltinis, tuo metu beribis noras kaupti materialines gėrybes ir turtus dažnai tampa nerimo, priešiškumo, piktadarystės ir karų priežastimi. Daugelis karų prasideda tik dėl godumo!

Pradėdamas Vidudienio maldą popiežius prašė Mergelės Marijos užtarimo, kad neleistų būti praeinančių dalykų suviliojamiems, bet kasdien būti įtikinamais amžinų Evangelijos vertybių liudytojais. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 05, 12:12