Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį: budėkime, ilgėkimės susitikimo su Dievu

Jėzus prašo savo mokinius nuolatos budėti, kad jie sugebėtų atpažinti Dievą, kai jis apsilankys jų gyvenime, sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas trumpą katechezę prieš sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldą.

Sekmadienio Evangelijoje Jėzus nurodo, kokia turėtų būti budinčio žmogaus laikysena: „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti“ (Lk 12, 35). Susijuosęs žmogus – tai piligrimas. Jis keliauja, neprisiriša prie patogių ir saugių vietų, bet pasitiki Dievu, jo vadovavimu. Iš tiesų, sakė popiežius, kas pasitiki Dievu, tas žino, jog tikėjimas nėra statiškas, bet dinamiškas. Tikėjimas – tai kelionė, tai ėjimas vis pirmyn, ėjimas ten, kur Viešpats veda kiekvieną dieną.

Jėzus taip pat prašo turėti uždegtus žiburius, kad jie mums nušviestų kelią nakties tamsoje. Čia, pasak popiežiaus, kalbama apie brandaus tikėjimo svarbą. Tikėjimas turi mums padėti nepasimesti gyvenimo „naktyse“. Reikia taip pat pasirūpinti, kad tikėjimo žiburys neužgestų, kad nepasibaigtų jį maitinanti alyva. Savo tikėjimą turime nuolatos maitinti malda ir Dievo Žodžio klausymu. „Kartoju tai, ką jau daug kartų esu jums sakęs: visada turėkite kišenėje, rankinuke mažą Evangeliją. Skaitykite ją, nes tai susitikimas su Jėzumi, su Jėzaus Žodžiu. Susitikimas su Jėzumi maldoje ir jo Žodyje – tai žiburys, kuris mums yra duotas visų labui. Niekas negali užsidaryti savyje ir manyti, kad bus išganytas, nesirūpindamas kitais žmonėmis. Manyti, kad žmogus pats sau gali būti šviesa – tai fantazija. Tikrasis tikėjimas atveria širdį artimui ir skatina konkrečią bendrystę su broliais, ypač su tais, kuriems reikia pagalbos“, – sakų Pranciškus.

Sekmadienio Evangelijoje taip pat girdėjome Jėzaus palyginimą apie tarnus, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių. Tai visiems krikščionims skirtas raginimas budėti, būti pasirengusiems galutiniam susitikimui su Viešpačiu. Jėzus mums primena, kad gyvenimas – tai kelionė amžinybės link, dėl to turime leisti į apyvartą visus talentus, kuriais buvome apdovanoti, atsimindami, jog – kaip sako šv. Paulius – „čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo“ (Žyd 13, 14). Šia prasme kiekviena žmogaus gyvenimo akimirka yra labai brangi. Turime gyventi šiame pasaulyje ilgėdamiesi būsimojo gyvenimo amžinybėje. Mintys apie būsimą susitikimą su gailestinguoju Tėvu, sakė popiežius, mus tepripildo vilties, teskatina siekti šventumo, kurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį. Šioms savo pastangoms prašykime Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 11, 13:29