Paieška

Popiežius kalbėjo apie gaisrus Amazonijoje ir seminaristų ištikimybę

Sekmadienį popiežius, sukalbėjęs su maldininkais Vidudienio maldą, sveikino įvairias jų grupes įsakmiai padrąsindamas seminaristus iš Šiaurės Amerikos kurti pašaukimą ant dvasinio įsipareigojimo, ištikimybės Kristui, Evangelijai ir Bažnyčiai pamatų, kartu prašė melstis už Amazonijos regioną, išsakydamas gilų rūpestį dėl jame įsiplieskusių nesuvaldomų didžiulių miškų gaisrų.

„Visi esame susirūpinę dėl Amazonijoje liepsnojančių didžiulių gaisrų. Melskimės, kad visiems bendradarbiaujant, jie būtų kuo greičiau užgesinti. Šie miškų plaučiai yra gyvybiškai svarbūs mūsų planetai!“ – sakė Šventasis Tėvas sekmadienį Šventojo Petro aikštėje kreipdamasis į marijinei Vidudienio maldai ir jo palaiminimui susirinkusius maldininkus.

Popiežiaus palinkėjimas naujiems seminaristams

Visiems palinkėdamas gražaus sekmadienio, Pranciškus pamatė aikštėje Argentinos vėliavą iškėlusius savo tautiečius, juos pasveikino ir, kaip minėta, atskirai kreipėsi į Popiežiškosios Šiaurės Amerikos kolegijos Romoje bendruomenę, ypač į mokslus pradėsiančius naujuosius seminaristus.

„Brangūs seminaristai, jus visus raginu kurti savo pašaukimą ant dvasinio įsipareigojimo, ištikimybės Kristui, Evangelijai ir Bažnyčios mokymui pamatų. Jei nestatysite ant šių kolonų, jums tikrai bus neįmanoma įgyvendinti savo pašaukimo“. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 26, 12:14