Paieška

Leidinio viršelis Leidinio viršelis 

Liaudies judėjimai – mūsų laikų „Rerum novarum“

Liaudies judėjimai yra visuomenės kaitos svertai, didžia dalimi prisidedantys prie integralios pažangos kūrimo, parašė popiežius Pranciškus pratarmėje šiomis dienomis Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos išleistai knygai, apžvelgiančiai krikščioniškųjų visuomeninių organizacijų ir judėjimų veiklą Pietų Amerikoje.

Knyga „Liaudies judėjimų proveržis – mūsų laikų Rerum novarum“ pateikia liaudies judėjimų idėjų, veiklos ir poveikio savo šalių visuomenėms analizę. Pratarmėje leidiniui popiežius rašo, kad liaudies judėjimai savo veikla įkūnija susitikimo kultūrą. Jų tikslas – tokia darni visuomenė, kurios sudėtinių dalių tarpusavio santykiai apaštališkajame paraginime Evangelii gaudium buvo pavaizduoti daugiašonės geometrinės figūros simboliu. Geografiniuose ir egzistenciniuose paribiuose gyvenantys žmonės yra ne tik pilnateisiai savo visuomenių nariai, bet ir „sėkla“, iš kurios išauga visiems naudingi vaisiai. Daug šių judėjimų savo kasdieninėje kovoje už teisingumą sukaupė nemažą patirtį, kuri gali būti naudinga siekiant didesnio socialinio teisingumo. Kai kur šių judėjimų veikla tampa garsiai šaukiančiu balsu, reikalaujančiu permainų ir įkūnijančiu teisingumo viltį. Dažnai šie judėjimai yra šaltiniai moralinės energijos, kurios reikia demokratijos gaivinimui. Pasak popiežiaus, jų balsas gali būti ir vaistas, gydantis neteisingumo sužeistą visuomenę, ir kartu priešnuodis populizmui, žmonių nepasitenkinimo naudojimui šališkiems politiniams interesams. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 20, 11:55