Paieška

Popiežius: „Tėve mūsų“ – viena brangiausių Jėzaus dovanų

Malda – tai vienas kitą mylinčių asmenų dialogas, sakė popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje susirinkusiems maldininkams komentuodamas Evangeliją, pasakojančią, kaip Jėzus išmokė savo mokinius „Tėve mūsų“ maldos.

Aišku, sakė popiežius, jie ir prieš tai mokėjo melstis, kasdien kalbėjo žydų tradicijos maldas. Tačiau jie troško taip melstis, kaip Jėzus. Mokiniai matė, kokia svarbi jų Mokytojui buvo malda, matė, kad prieš kiekvieną svarbų įvykį Jėzus labai daug laiko skiria maldai. Jėzui malda buvo labai glaudus ryšys su Tėvu. Ir mokiniai norėjo taip melstis, norėjo ragauti tų neprastos vienybės su Dievu akimirkų skonio.

Vieną dieną, pamatę Jėzų besimeldžiantį, palūkėję, kad baigtų maldą, mokiai paprašė: „Viešpatie,  išmokyk mus melstis“. Atsakydamas į prašymą, Jėzus jiems neduoda abstraktaus maldos apibrėžimo ir nepamoko technikos, kaip melstis, kad malda būtų išklausyta. Jis juos moko savosios maldos – tiesioginio bendravimo su Tėvu. Čia, pasak popiežiaus, ir glūdi krikščioniškosios maldos naujumas. Malda – tai pasitikėjimu, įsiklausymu, atvirumu grindžiamas vienas kitą mylinčių asmenų dialogas.

„Tėve mūsų“ – tai viena brangiausių dovanų, kurią Jėzus mums davė per visą savo žemiškąją misiją. Atskleidęs mums savo slėpinį – buvimą Dievo Sūnumi ir mūsų broliu – Jėzus taip pat mus išmokė su vaikų pasitikėjimu užmegzti tiesioginį dialogą su Dievu. Kristaus – Dievo Sūnaus dėka – viskas, ko šia malda prašome, jau yra įvykę ir viską esame gavę: jo šventąjį vardą, jo karalystę, duoną, nuodėmių atleidimą ir išvadavimą iš blogio vergijos. Prašydami, mes atsiveriame Dievo dovanoms ir galime jas priimti. Malda, kurios išmokė Viešpats, yra visų maldų sintezė.

Mūsų malda, pasak popiežiaus, labai panaši į vaiko bendravimą su tėvu. „Vaikas žiūrį į tėvą ir klausia: „Tėti, kodėl? Tėti, kodėl?“ Vaikas nori žinoti. Tačiau, kai tėvas ima aiškinti kodėl, vaikas, neišklausęs atsakymo, vėl iš naujo ko nors klausia. Kaip suprasti tokią vaiko laikyseną? Kodėl taip yra? Todėl, kad ne viską suprasdamas, vaikas jaučiasi nesaugus. Jam reikia tėvo dėmesio, dėl to ir ta daugybė klausimų: kodėl?“

Baigdamas trumpą katechezę popiežius paragino visus savo klausytojus kreiptis į Mergelę Mariją, kad ji mums padėtų vienybėje su Jėzumi malda kreiptis į Tėvą, prašyti malonės klusniems Šventajai Dvasiai gyventi pagal Evangeliją. (JM / VaticanNews)

2019 liepos 28, 12:53