Paieška

Sirija Sirija 

Popiežius prašo Sirijos prezidentą nutraukti karą

Popiežius Pranciškus parašė laišką Sirijos prezidentui Basharui Hafezui al-Assadui. Laiške išsakytas Šventojo Tėvo susirūpinimas dėl labai sunkios humanitarinės padėties Sirijoje, ypač dėl civilių gyventojų būklės Idlibo regione.

Popiežiaus laišką perdavė pirmadienio rytą su Sirijos prezidentu Damaske susitikęs Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kard. Peter Turkson. Kartu su juo susitikime su prezidentu dalyvavo apaštališkasis nuncijus Sirijoje kard. Mario Zenari.

„Šią iniciatyvą įkvėpė popiežiaus Pranciškaus ir Šventojo Sosto susirūpinimas labai sunkia humanitarine būkle Sirijoje, o ypač Idlibo provincijoje“, – paaiškino Popiežiaus valstybės sekretorius kard. Pietrio Parolin. Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos vyriausiajam redaktoriui Andrea Tornielli duotame interviu kardinolas sakė, kad labai susirūpinęs ir skaudančia širdimi popiežius stebi dramatišką situaciją, kurioje gyvena civiliai gyventojai ir ypač vaikai. Idlibo srityje gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių, kurių maždaug 1,3 milijono yra vidiniai pabėgėliai, tai yra sirai, dėl karo veiksmų atsikėlę iš kitų šalies regionų. Šis regionas buvo paskelbtas demilitarizuotu, dėl to tiek daug karo pabėgėlių jame buvo suradę laikiną prieglobstį. Dabar karo veiksmai pasiekė ir šią sritį. Buvo sunaikinta didelė dalis infrastruktūros, tarptautinės humanitarinės organizacijos turėjo nutraukti savo veiklą. Žmonės nebeturi kur bėgti.

Ko popiežius prašo prezidentui įteiktame laiške?

Šventasis Tėvas kartoja prašymą, kad karo veiksmai nebūtų nutaikyti prieš civilius gyventojus, kad būtų apsaugotos jų gyvybės, kad nebūtų naikinama infrastruktūra – mokyklos, ligoninės. „Tai, kas dabar ten dedasi, yra nepriimtina ir nežmoniška“, – pasakė kardinolas. „Šventasis Tėvas prašo prezidentą daryti viską, kas įmanoma, kad būtų sustabdyta humanitarinė katastrofa, kad būtų apsaugoti beginkliai gyventojai, ypač silpniausieji, taip, kaip to reikalauja tarptautinė humanitarinė teisė.“

„Popiežius meldžiasi, kad Sirijoje būtų atkurta  brolybės atmosfera, kad po ilgų karo metų  susitaikinimas laimėtų prieš susiskaldymą ir neapykantą. Popiežiaus laiške net tris kartus pavartotas žodis „susitaikinimas“. Toks yra tikslas, kurio reikia siekti vardan tos šalies ir jos gyventojų gerovės“, – sakė kardinolas Pietro Parolin. Popiežius drąsina prezidentą Basharą al-Assadą imtis konkrečių būtinų žingsnių. Pirmiausia prašoma sudaryti sąlygas, kad visi pabėgėliai – tiek gavusieji prieglobstį užsienyje, tiek ir prisiglaudusieji kituose regionuos šalies viduje – galėtų saugiai sugrįžti į savo namus. Popiežiaus laiške paminėtas ir politinių kalinių likimas, prašoma grąžinti jiems laisvę, šeimų nariams leisti su jais susisiekti, suteikti joms informaciją apie įkalintuosius.

Politiniai kaliniai Sirijoje

Kardinolas Valstybės sekretorius paminėjo 2018 m. nepriklausomos tarptautinės komisijos atliktą tyrimą, pasak kurio Sirijoje yra dešimtys tūkstančių politinių kalinių. Didelė jų dalis buvo įkalinti be teisimo nuosprendžio; šeimos nežino, kur yra įkalinti jų artimieji. Raporte kalbama apie kankinimus, mirusius kalėjimuose ir masines žudynes.

Nieko neįmanoma pasiekti, kai į smurtą atsakoma smurtu

Šventasis Sostas visada reikalavo siekti šio konflikto politinio sprendimo, atsisakant dalinių šališkų interesų. Tai padaryti įmanoma diplomatijos priemonėmis, dialogu, derybomis, padedant tarptautinei bendruomenei. Šis karas yra dar viena skaudi pamoka, kad nieko neįmanoma pasiekti, kai į smurtą atsakoma smurtu. Popiežius jau ne kartą tai yra sakęs ir šiame laiške jis vėl tai pakartojo. Derybos, kuriomis siekiama politinio sprendimo, šiuo metu stovi vietoje. Dėl to popiežius savo laiške prašo prezidentą Assadą parodyti gerą valią ir imtis sprendimų, kurie padėtų užbaigti šį karą, kuris trunka jau labai ilgai ir dėl kurio neteko gyvybės labai daug nekaltų žmonių, sakė kardinolas Pietro Parolin, Šventojo Sosto žinių tarybai duotame interviu pristatydamas popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą. (JM / VaticanNews)

2019 liepos 22, 12:49