Paieška

Popiežius Pranciškus ir Albano vyskupas Marcello Semeraro Popiežius Pranciškus ir Albano vyskupas Marcello Semeraro 

Popiežius Pranciškus lankysis Albano vyskupijoje

Rugsėjo 21 dieną popiežius lankysis Albano vyskupijoje, pranešė Albano vyskupas, artimas popiežiaus bendradarbis Marcello Semeraro, popiežiui valdyti Bažnyčią padedančios Kardinolų tarybos sekretorius.

Albano vyskupija yra viena iš septynių garbingųjų Romos vyskupijos kaimyninių vyskupijų, jos nuo seniausių laikų artimais ryšiais susijusios su Romos vyskupija ir jos ganytoju, popiežiumi. Iš kitų septynių vadinamų suburbikarių vyskupijų Albano išsiskiria tuo, kad jos teritorijoje yra antroji popiežių rezidencija, įkurta Kastelgandolfo miestelyje, ant Albano vulkano kalno vakarinio šlaito viršukalnės, priešais Albano ežerą.

Albano ežeras vulkano krateryje
Albano ežeras vulkano krateryje
Kastelgandolfo popiežiškoji vila
Kastelgandolfo popiežiškoji vila

Daugelis popiežių keliems vasaros poilsio mėnesiams atsikeldavo į Kastelgandolfo popiežiškąją vilą, Pranciškus, tiesa, šios tradicijos nesilaiko, jis vasaros mėnesius praleidžia savo namuose Vatikane. Vyskupas Semeraro papasakojo Šventojo Sosto portalui Vatican News, kad pakvietė popiežių Pranciškų į savo vyskupiją dėl dviejų priežasčių. Viena labiau asmeninė, susijusi su popiežiaus Pranciškaus gyvenimo apsisprendimu jaunystėje, lydėjusi visą gyvenimą ir lydinti dabar. Semeraro prisiminė, kad Pranciškus ne kartą yra pasakojęs apie savo, dar šešiolikmečio jaunuolio, nepakartojamą išpažinties patirtį, kuomet akimoju suprato savo pašaukimą būti dvasininku.

Jėzaus draugijos kunigas Jorge Mario Bergoglio
Jėzaus draugijos kunigas Jorge Mario Bergoglio

Pranciškus pirmą kartą apie tai papasakojo keletą savaičių po išrinkimo popiežiumi, 2013 metų gegužės 18 dieną.

„Itin svarbi diena mano gyvenime buvo 1953 metų rugsėjo 21 diena. Buvau beveik septyniolikmetis. Šventėme Studentų dieną. Mums – pavasario, jums – rudens pradžia. Prieš eidamas į šią šventę buvau užėjęs į savo parapiją, ten buvo nepažįstamas kunigas, pasijutau paragintas prieiti išpažinties. Man tai buvo susitikimo patirtis: supratau, kad kažkas manęs laukė“, – pasakojo popiežius Pranciškus.

Popiežius Pranciškus tęsė, jog negali paaiškinti, nepamena, kodėl kunigas buvo ten ir kodėl jis panoro eiti išpažinties. Tačiau svarbu buvo tai, kad kažkas jo laukė. „Dievas laukė, kad susitiktų, kad atleistų. O po išpažinties kažkas pasikeitė.“ Nuo tada jis aiškiai suprato, kad nori tapti kunigu. „Ir taip yra visada: kai pradedame ieškoti Viešpaties, suprantame, kad jis mūsų laukė jau prieš tai. Ir yra būtina Jį susitikti. Galima mokytis tikėjimo iš knygų, tačiau to nepakanka. Reikia susitikimo“, – prisiminė 2013 metų Sekminių vigilijoje popiežius Pranciškus..

Popiežiaus Pranciškaus susitikimas su popiežiumi emeritu Benediktu XVI Kastelgandolfo popiežiškojoje viloje Albano vyskupijoje
Popiežiaus Pranciškaus susitikimas su popiežiumi emeritu Benediktu XVI Kastelgandolfo popiežiškojoje viloje Albano vyskupijoje

Antroji priežastis, paskatinusi vyskupą Marcello Semeraro pakviesti popiežių į Albano vyskupiją, susijusi su svarbia data vyskupijos gyvenime. 2008 metų rugsėjo 21 dieną popiežius Benediktas XVI aukojo Albano katedros altoriaus pašventinimo šv. Mišias. Nuo tada vyskupija kasmet rugsėjo 21-ją švenčia Albano katedros dedikavimo metines. Vyskupas Semeraro prisiminė, jog popiežius Benediktas tuomet homilijoje paragino Albano vyskupijos tikinčiuosius atminti visų sudėtas pastangas katedrai, sakyklai ir altoriui atnaujinti. „Benediktas tuomet meldė Dievo Motiną, kad padėtų Albano vyskupijos tikintiesiems parašyti dar vieną kasdienio ir liaudiško šventumo puslapį šalia kitų, kurie amžių bėgyje paženklino Albano Bažnyčios gyvenimą.”

Pagal numatomą vizito programą Pranciškus iš Romos į Albaną atvažiuos automobiliu Via Appia keliu, t. y. tiesiausiu keliu iš Romos į Albaną. Atvažiavęs popiežius tuoj pat nueis į katedrą, susitiks su vyskupijos dvasininkais, kartu pasimels katedros dedikavimo metinių intencija, po to Pijaus aikštėje (Piazza Pia), kuri yra pagrindinė Albano aikštė, aukos iškilmingas šv. Mišias vyskupijos tikintiesiems. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 13, 14:56