Paieška

Prancūzijos skautų susitikimas Prancūzijos skautų susitikimas 

Popiežius pasveikino prancūzus skautus

Nuo gero ryšio su Kristumi labai priklauso visi kiti mūsų tarpasmeniniai ryšiai, sako popiežius Pranciškus Prancūzijos skautams, susirinkusiems Žambvilyje, netoli Paryžiaus. Visą šią savaitę vykstančiame sąskrydyje dalyvauja apie 20 tūkst. skautų.

Šiemetinio Prancūzijos skautų sąskrydžio tema – atsakingas ir kūrybingas skaitmeninių komunikavimo technologijų naudojimas kasdieniniame gyvenime; virtualaus ir asmeninio bendravimo skirtumų ir panašumų kritiškas apmąstymas. Sąskrydis prasidėjo Mišiomis, kurias aukojo Versalio vyskupas pagalbininkas Bruno Valentin. Į vasaros  stovyklą susirinkusį jaunimą pasveikino ir Prancūzijos švietimo ministras Jean-Michel Blanquer. Šia proga buvo parskaitytas ir popiežiaus sveikinimas, kurį jo vardu atsiuntė Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Šiemetinio skautų vasaros sąskrydžio metu vykstančių susitikimų ir diskusijų raktažodžiai yra skaitmeninėje komunikacijoje naudojami terminai „prisijungimas“ , „jungtys“, dėl to ir popiežiaus vardu atsiųstame sveikinime kalbama apie žmogaus „jungčių“ su Kristumi svarbą, apie gero ryšio su Juo poveikį kitoms žmogaus asmeninio, dvasinio, maldos gyvenimo sferoms. Dievo Žodžio klausymas, malda, sakramentai – tai labai svarbios „jungtys“, kurių dėka užmezgamas geras ryšys ir su kitais žmonėmis, savo paties ir kitų džiaugsmui. Popiežius ragina Prancūzijos skautus nesitenkinti vien virtualiu bendravimu, bet megzti asmeninės bičiulystės ryšius, suprasti savo atsakomybę už geresnio, žmoniškesnio, teisingesnio, dėmesingesnio vargstantiesiems pasaulio kūrimą. Popiežius suteikia apaštališkąjį palaiminimą vasaros sąskrydžio dalyviams ir visai Prancūzijos skautų šeimai.

Skautai yra didžiausia ir sparčiai auganti krikščioniška jaunimo organizacija Prancūzijoje, šiuo turinti apie 150 tūkst. narių. Per pastaruosius dešimtį metų jų skaičius padidėjo maždaug trečdaliu, o jauniausių skautų amžiaus grupės narių skaičius padvigubėjo ar net patrigubėjo. Šis faktas buvo iškeltas pernai spalio mėnesį Vatikane vykstančiame Vyskupų sinode. Prancūzų vyskupų pasisakymuose Sinodo metu buvo pastebėta, kad skautų aplinkoje labai dažnai subrandinami pašaukimai į kunigus ir pašvęstąjį gyvenimą. Dauguma Prancūzijos klierikų prieš stodami į seminarijas buvo skautai. Kai kuriose seminarijose alumnų – skautų skaičius siekia 90%.  (JM / VaticanNews)

2019 liepos 25, 17:32