Paieška

Vatican News
Šv. Petro aikštė sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštė sekmadienio vidudienį  (AFP or licensors)

Popiežius: mylėkime kaip Marija, tarnaukime kaip Morta

Mylėkime ir tarnaukime darbais ir širdimi, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje susirinkusiems žmonėms komentuodamas Evangelijos skaitinį apie Jėzaus apsilankymą pas seseris Mortą ir Mariją. Marija atsisėda prie Jėzaus kojų ir jo klausosi; Morta nori Jėzui parodyti svetingumą, stengiasi jam patarnauti.

Mes turėtume viską atidėti į šalį, kai Viešpats ateina pas mus į svečius, kai jis aplanko mūsų gyvenimą. Jo žodis turėtų mums rūpėti labiau už visa kita. Viešpats visada mus nustebina. Jei mes atidžiai jo klausomės, kaip mat išsisklaido visi debesys, abejonės užleidžia vietą tiesai, baimė – ramybei, viskas susidėlioja į savo vietas.

Pasak popiežiaus, evangelistas Lukas šia scena pavaizdavo nuoširdžiai tikinčio žmogaus laikyseną. Marijoje prie Jėzaus kojų matome žmogų, trokštantį būti su Mokytoju. Panašiai ir mes visi turėtume kiekvieną dieną surasti lako pabūti su Viešpačiu, tyliai susikaupti, leisti jam užeiti į mūsų namus, kartu su juo valandėlę patylėti. Tai būtina, kad paskui galėtume ramūs ir sustiprėję  sugrįžti prie įprastinių kiekvienos dienos darbų. Jėzus pagyrė Marijos pasirinkimą: „Marija išsirinko geriausiąją dalį“. Jėzus ir mums sako: „Neleiskite, kad kasdieniai užsiėmimai jus priplotų prie žemės. Klausykitės Dievo balso, kad galėtumėte geriau atlikti visus darbus, kuriuos jis jums skiria“.

Minėdamas kitą seserį Mortą, evangelistas Lukas sako, kad tai ji pakvietė Jėzų į savo namus. Ji, ko gero, buvo vyresnė už Mariją, tačiau tiksliai to nežinome. Tačiau, kad ir kaip būtų, Morta tikrai turėjo svetingumo dovaną. Kol Marija klausėsi Jėzaus, Morta stengėsi kuo svetingiau Jėzų priimti. Dėl to Jėzus jai ir sako: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų“. Jis nesmerkia jos pastangų patarnauti, bet nenori, kad šitoks triūsas būtų laikomas svarbiausiu. Ir mes, sakė popiežius, stengiamės, kad mūsų šeimos ir bendruomenės būtų svetingos, kad visi, kas pas mus užeina, jaustųsi kaip savo namuose.

Šios dienos Evangelija mus moko išmintingai sujungti ir suderinti dvi laikysenas: kontempliavimą ir veiklą. Kelią mums rodo Mortos ir Marijos pavyzdžiai. Jei norime džiaugtis gyvenimu, reikia vieno ir kito dalyko: turime rasti laiko pabūti prie Jėzaus kojų ir pasiklausyti, ką jis mums sako, o kartu turime būti rūpestingi ir svetingi kitų žmonių atžvilgiu, ypač tų, kurie beldžiasi į mūsų duris, kuriems reikia mūsų broliškos pagalbos.

Baigdamas trumpą katechezę apie sekmadienio Evangeliją popiežius prašė Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną, kad išmelstų mums malonę mylėti Dievą ir brolius bei tarnauti Dievui ir broliams Mortos rankomis ir Marijos širdimi, visada klausytis Kristaus ir būti taikos ir vilties kūrėjais. (JM / VaticanNews)

Popiežius sekmadienio vidudienį: mylėkime širdimi ir darbais
2019 liepos 21, 15:17