Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius artimas Vincent’o Lambert‘o motinai

Popiežius Pranciškus išreiškė savo artumą ir užuojautą Vivian Lambert – liepos 11-ąją mirusio Vincent’o Lambert‘o motinai. Šventojo Sosto spaudos centro l.e.p. direktorius Alessandro Gisotti patvirtino, kad popiežius asmeniškai pasiuntė moteriai trumpą žinutę.

Po ilgų bylų teismuose ir platų atgarsį sukėlusių diskusijų žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, minimalios sąmonės būklėje buvęs 42 m. Vincent Lambert mirė liepos 11 d. Iki pat mirties jis savarankiškai kvėpavo; širdis plakė be dirbtinio palaikymo. Jis mirė dėl to, kad buvo nutrauktas maitinimas ir hidratacija.

Jau daugiau kaip prieš metus, pernai balandžio 15 d. sekmadienio vidudienio kalboje, popiežius prašė melstis už Vincent’ą Lambert’ą ir visus sunkiai sergančius žmones. „Tai labai sudėtingos ir skausmingos situacijos. Melskimės, kad būtų gerbiamas kiekvieno ligonio orumas ir kad kiekvienam būtų užtikrintas jo būklę atitinkantis gydymas, sutartinai prisidedant šeimoms, gydytojams ir visiems atsakingiesiems už mediciną“, – sakė Pranciškus.

Liepos 10 d., kai jau Vincent’o Lambert’o likimas buvo nulemtas, popiežius savo paskyroje Twitter tinkle parašė: „Melskimės už apleistus ir mirčiai paliktus ligonius. Visuomenė yra žmogiška, kai ji saugo gyvybę, kiekvieno gyvybę, nuo pradžios iki natūralios mirties, nesirinkdama, kas vertas, o kas nevertas gyventi.“

Dar vieną žinutę popiežius paskelbė liepos 11-ąją Vincent’ui Lambert‘ui mirus: „Dievas Tėvas tepriima Vincent’ą Lambert’ą į savo glėbį. Nekurkime civilizacijos, atmetančios žmones, kuriuos laiko nevertais gyventi. Kiekviena gyvybė visada yra vertinga“. (JM / VaticanNews)

2019 liepos 19, 16:46