Paieška

Vatican News
Teisingumas yra būtinas demokratijai Teisingumas yra būtinas demokratijai 

Teisėjų susitikimas Vatikane

Birželio 3 – 4 dienomis Romoje susitiko keli šimtai teisėjų iš Šiaurės ir Pietų Amerikos. Jie dalyvavo Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos surengtoje konferencijoje „Socialinės teisės ir pranciškoniškoji doktrina“. Kaip pastebima konferencijos programoje, teisėjų ir teisingumo darbas nėra vien paprastas procedūrų laikymasis, tačiau socialinių vertybių užtikrinimas. Šių socialinių vertybių reikia, kad visuomeninis ir ekonominis gyvenimas būtų taikus, solidarus, teisingas, tvarus, ekologiškas. Kad galiausiai kiekvienas asmuo turėtų sąlygas būti laimingas ir atsiskleisti.

Galbūt „galėtume pasakyti, jog teisėjas teisingume atlieka tą vaidmenį, kurį religingumas ir filosofinė mintis atlieka moralėje, o valdžios vykdytojas ar tautos suvereniteto įkūnytojas politikoje“.

Taip pat gerai žinoma, jog būti teisingu teisėju ir užtikrinti gerą santvarką nėra lengva dėl įvairaus spaudimo – politinio, ideologinio, ekonominio. Neretai teisėjai rizikuoja sveikata ir gyvybe, ypač kai susiduria su didelėmis organizuotų nusikaltimų grupėmis. Reikia daug drąsos, kad jie išliktų laisvi ir nepriklausomi nuo spaudimo, tuo pačiu išsaugodami valstybės teisingumą nuo korupcijos.

Suvažiavimas Romoje buvo antrasis tokio pobūdžio susitikimas. Pirmasis įvyko 2018 birželio 4-ąją Buenos Airių universitete. 

Antradienio vakare konferencijos dalyviai susitiko su popiežiumi, kuris taip pat pasidalijo keliomis mintimis, kurios plačiau išskleistos jo enciklikoje „Laudato si’“. Pasak Šventojo Tėvo, be socialinio ir ekonominio teisingumo sunku įsivaizduoti sveiką ir asmenų orumą gerbiančią demokratiją. Tik apgaudinėsime save, jei manysime, jog tuo metu, kai didžiulės visuomenės grupės gyvena skurde, be darbo, be pripažinimo, galime sakyti, jog gyvename geroje ir teisingoje santvarkoje. Socialinių, kultūrinių ir ekonominių teisių negerbimas nuolatos generuoja tylų ar triukšmingą  protestą, pasipriešinimą, prievartą ir korupciją. Labai dažnai būtent protesto grupės, vargstantieji, išstumtieji į pakraščius yra laikomi kaltininkais, nematant struktūrinių, politinių ir ekonominių priežasčių, dėl kurių ir atsiranda atskirtis.

Teisėjai ir popiežius taip pat pasirašė deklaraciją, kurioje perspėja dėl daugelio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių praktikavimo galimybių menkėjimą pasaulyje. Nurodoma, jog viena iš priežasčių yra globali ekonominė sistema, kuri tarnauja mažumai ir kuri nėra palanki milijonų žmonių orumui ir gerovei, stabilumui visuomenių viduje arba tarp jų. (RK / Vatican News)

2019 birželio 05, 12:22