Paieška

Vatican News
Popiežius vadovavo arkivysk. Kalenga Badikebele laidotuvėms Popiežius vadovavo arkivysk. Kalenga Badikebele laidotuvėms  (Vatican Media)

Popiežius vadovavo arkivysk. L. Kalenga Badikebele laidotuvėms

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukojo apaštališkojo nuncijaus Argentinoje arkivysk. Léono Kalenga Badikebele laidotuvių Mišias.

Kartu su Šventuoju Tėvu Mišias koncelebravo arkivyskupai, velionio kolegos, dalyvavę Vatikane šiomis dienomis vykusiame Šventojo Sosto diplomatinių misijų pasaulio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose vadovai.

Arkivyskupas Léon Kalenga Badikebele po sunkios ligos mirė Romoje trečiadienį, birželio 12-ąją. Jis buvo gimęs 1956 m. Zaire, dabartinėje Kongo Demokratinėje Respublikoje. Baigęs vietinę kunigų seminariją 1982 m. buvo įšventintas kunigu. Po kelerių metų atsiųstas tęsti studijas Romoje, 1988 m. buvo priimtas į Vatikano diplomatus rengiančią Popiežiškąją bažnytinę akademiją, 1990 m. pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Dirbo nunciatūrose Haityje, Gvatemaloje, Zambijoje, Brazilijoje, Egipte, Zimbabvėje ir Japonijoje. 2008 m. buvo paskirtas nuncijumi Ganoje ir konsekruotas vyskupu. 2013 m. buvo paskirtas nuncijumi Salvadore. Nuo 2018 m. kovo mėnesio arkivyskupas Kalenga Badikebele vadovavo apaštališkajai nunciatūrai Argentinoje.

Trumpoje homilijoje popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į kiekvienos laidotuvių liturgijos baigiamąją dalį – vad. valedictio – atsisveikinimą. Meldžiamės už mirusį mūsų brolį ir jam sakome: „Su Dievu, atsisveikiname su tavimi, leidžiame tau išeiti, atiduodame tave į Dievo rankas“. Tai atsisveikinimas su ganytoju, sakė popiežius. Tai ganytojo atsveikinimas. Jis panašus į Apaštalų darbų knygoje minimą Pauliaus atsisveikinimą su Efezo bendruomenės vyresniaisiais (plg. Apd 20, 17–38). Jie graudžiai verkė ir puldami Pauliui ant kaklo, jį bučiavo. Paulius – ganytojas – atsisveikina su jais, palikdamas liudijimą: „Jūs žinote, kaip aš elgiausi. Jūs matėte mano gyvenimą. Pagal jį ir spręskite apie mane.“ Vyskupo laidotuvių homilijoje popiežius paminėjo ir kitą didįjį atsisveikinimą: „Einu paruošti jums vietos“, – sako Jėzus, atsisveikindamas su apaštalais.

„Mokykimės atsisveikinti, – sakė Pranciškus, – mokykimės mažųjų atsisveikinimų, kai gyvenime įvyksta pasikeitimai, kai baigus vieną tarnystę, reikia imtis kitos, ir ruoškimės didžiajam paskutiniam atsisveikinimui. Viešpats mums tesuteikia šią malonę: kad mokėtume atsisveikinti. Mokėti atsisveikinti – tai malonė.“ (JM / VaticanNews)

Popiežius vadovavo nuncijaus laidotuvėms
2019 birželio 15, 10:16