Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius: turime užbaigti maisto švaistymo skandalą

Birželio 27 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto agentūros (FAO) šiemetinės sesijos dalyvius, tarp kurių – pareigas paliekantį direktorių Jose Graziano de Silva ir už kelių savaičių darbą pradėsiantį kiną Qu Dongyu. Savo kreipimesi į FAO kasmetinio suvažiavimo dalyvius popiežius kalbėjo apie jam itin rūpimą kovą su skurdu, tarp kurio formų ir išraiškų taip pat yra badmiriavimas, saugaus ir kokybiško maisto trūkumas. Galima priminti, jog JT programoje iki 2030 metų užsibrėžta siekti visiškai įveikti badą.

Pasak popiežiaus, nors per pastaruosius dešimtmečius kovojant su badu yra iš tiesų didelių pasiekimų, iššūkis išlieka sunkus ir sudėtingas.

„Kovoje su maisto ir prieigos prie geriamo vandens trūkumu reikia žvelgti į to priežastis. Šios tragedijos ištakos yra užuojautos trūkumas, daugelio abejingumas, socialinės ir politinės valios trūkumas gerbti tarptautinius įsipareigojimus“, – pažymėjo popiežius. – „Maisto ir vandens trūkumas yra ne vien išskirtinai vidinis neturtingų ir pažeidžiamų šalių reikalas, jis susijęs su kiekvienu iš mūsų“.

Pasak Šventojo Tėvo, kiekvienam iš mūsų reikia jaustis atsakingam už kitą ir išgirsti beviltišką, nors ir tolimą verksmą tų, kurių pamatinės teisės negerbiamos, o gyvybei kyla pavojus. Vienas reikalingo jautrumo, kurį kiekvienas gali parodyti, būdų yra maisto ir vandens nešvaistymas.

Popiežiaus pastabą galimą papildyti pačios Žemės ūkio ir maisto agentūros vertinimais, jog kasmet žmonija iššvaisto arba praranda trečdalį pagaminamo maisto – 1,3 milijardo tonų, kurio vertė yra beveik tūkstantis milijardų dolerių.

„Kiekvienais metais turtingų kraštų vartotojai iššvaisto beveik tiek pat maisto, per 222 milijonus tonų, kiek yra pagaminama visame subsaharinės Afrikos regione, per 230 milijonų tonų“, – pažymima FAO apskaičiavimuose.

Kitaip tariant, maisto pakaktų kiekvienam alkanam pasaulyje, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių, pradedant aukštų kainų palaikymu ir baigiant paprasčiausiu abejingumu, maistas išmetamas. Tai socialinė tragedija, kurios nebegalima toleruoti, savo enciklikoje „Laudato si“ yra pareiškęs popiežius. Tai jis pakartojo ir šioje audiencijoje.

„Yra aiški sąsaja tarp aplinkos nestabilumo, maisto trūkumo ir migracijos srautų. Padidėjęs pabėgėlių skaičius pastaraisiais keleriais metais rodo, jog vieno krašto problema yra visos žmonių šeimos problema“, – sakė Pranciškus, pabrėždamas būtinybę neturtinguose ir pažeidžiamuose regionuose užtikrinti tvarų žemės ūkio vystymąsi ir tarptautinių organizacijų, kaip kad FAO, pagalbą to siekiant, bendradarbiaujant su vyriausybėmis, asociacijomis, mokslo pasauliu ir pavieniais asmenimis.

„Aš noriu užbaigti savo kalbą iš naujo pakartodamas Šventojo Sosto įsipareigojimą bendradarbiauti su FAO ir remti globalias pastangas įveikti badą ir užtikrinti geresnę ateitį mūsų planetai bei visai žmonijai“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News

Popiežiaus audiencija
2019 birželio 27, 13:34