Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šumuleu–Čuko Marijos šventovėje Popiežius Pranciškus Šumuleu–Čuko Marijos šventovėje   (Vatican Media)

Popiežius ragino Rumunijos gyventojus eiti susitaikymo keliais

„Leistis į piligriminę kelionę reiškia jausti pašaukimą ir skatinimą eiti kartu, prašyti Viešpatį suteikti malonę perkeisti praeities ir dabarties kartėlį ir nepasitikėjimą į naujas bendrystės galimybes. Piligrimystė yra uždavinys atrasti ir perduoti sugyvenimo kartu dvasią, nebijoti kitų, susitikti, vieni kitiems padėti.”

Popiežius šeštadienį, birželio 1-osios, antrosios vizito dienos rytą iš Bukarešto atvyko į Šumuleu–Čuko Marijos šventovę istoriniame Transilvanijos regione, už 200 km į šiaurę nuo Rumunijos sostinės Bukarešto. Šumuleu–Čuke popiežius aukojo Mišias Alba Julijos arkivyskupijos katalikų bendruomenei ir iš kitų Rumunijos vietovių atvykusiems piligrimams. Pasak popiežiaus kelionės organizatorių, Mišiose dalyvavo iki 100 000 žmonių. Mišiose kaip paprasti tikintieji dalyvavo Rumunijos premjerė Viorica Dăncilă ir Vengrijos prezidentas János Áder.

Popiežius aukojo votyvines Marijos, Bažnyčios Motinos, Mišias, padovanojo aukso rožę šventovę garsinančiai Marijos statulai. Popiežius aukojo lotyniškai, skaitiniai buvo skaitomi tradicinėmis regiono kalbomis – vengriškai ir rumuniškai. Homilija, popiežiaus pasakyta itališkai, maldininkams buvo perskaityta rumunų ir vengrų kalbomis.

Šumuleu–Čuko Marijos šventovė yra garsi Rumunijos katalikų, ypač vengrų kilmės rumunų piligriminė vieta. Metiniai šventovės atlaidai Sekminių išvakarėse paprastai pritraukia pora šimtų tūkstančių tikinčiųjų, ypač daug piligrimų organizuotai atvyksta iš kaimyninės Vengrijos.  

Šventasis Tėvas Transilvanijos katalikams kalbėjo apie šventovės ir piligrimystės reikšmę ir svarbą tautų bei tikinčiųjų santarvei, atkreipė dėmesį, kad šventovę per metinius atlaidus ir kitomis svarbiomis progomis lanko taip pat kitų konfesijų tikintieji, šventovėje gerbiamos tiek rumunų, tiek vengrų religinės tradicijos, nors šventovė priklauso Transilvanijos paveldui. Visa tai rodo, kad Šumuleu–Čuko Marijos šventovė yra dialogo, vienybės ir brolystės simbolis, sakė tikintiesiems popiežius.

Popiežius ragino Rumunijos gyventojus eiti susitaikymo keliais

„Ši šventovė skatina atgaivinti tikėjimo liudijimą ir viltį. Dievo Motina Marija, Kanos vestuvėse išprašiusi pirmąjį Jėzaus stebuklą, budi ir užtaria kiekvienoje šventovėje ne vien Jėzaus, bet ir kiekvieno mūsų akivaizdoje, kad neleistume pasidalijimą ir susiskaldymą kurstantiems balsams ir žaizdoms iš mūsų atimti broliškumą.”

„Negalima užmiršti ar paneigti sudėtingų ir skaudžių praeities įvykių, tačiau jie neturėtų tapti kliūtimi ar priežastimi stabdyti karštai trokštamą brolišką sugyvenimą“, – pasakė popiežius.

„Leistis į piligriminę kelionę reiškia jausti pašaukimą ir skatinimą eiti kartu, prašyti Viešpatį suteikti malonę perkeisti praeities ir dabarties kartėlį ir nepasitikėjimą į naujas bendrystės galimybes. Piligrimystė yra uždavinys atrasti ir perduoti sugyvenimo kartu dvasią, nebijoti kitų, susitikti, vieni kitiems padėti.”

„Piligriminė kelionė į šią šventovę skatina pakelti žvilgsnius į Mariją, į Dievo slėpiningu būdu išrinktąją. Iš Nazareto, mažos Galilėjos vietovės Romos imperijos pakraštyje ir Izraelio paribyje kilusi mergaitė savuoju Dievui ištartu „Taip!“ galėjo pradėti „švelnumo revoliuciją“. Šis slėpinys drąsina, kad Marijos pavyzdžiu ir mes atsilieptume „Taip!“, kad galėtume nueiti susitaikymo keliu. Viešpats nenuvilia tų, kurie rizikuoja. Eikime, eikime kartu, leiskime Evangelijai būti visa persmelkiančiu raugu ir mūsų tautoms padovanoti išganymo džiaugsmą.” (SAK / Vatican News)

2019 birželio 01, 14:40