Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija jūrų apaštalato kapelionams ir savanoriams Popiežiaus audiencija jūrų apaštalato kapelionams ir savanoriams  (Vatican Media)

Popiežius pavedė jūreivių kapelionams naujus gailestingumo įgaliojimus

Popiežius Pranciškus audiencijoje ketvirtadienį priėmė jūrų apaštalato „Stella Maris“ („Jūrų Žvaigždė”) kapelionus ir savanorius, tarnaujančius keliuose šimtuose jūrų uostų Europoje. Audiencijos dalyvius, įskaitant kelias dešimtis jūrų apaštalato nacionalinių direktorių, šiomis dienomis dalyvavusių tarptautinėje konferencijoje Romoje, Šventajam Tėvui pristatė kardinolas Turksonas, Pagalbos visapusiškam asmens vystymuisi dikasterijos prefektas.

Popiežius sveikinimo žodyje padrąsino jūreivių ir žvejų sielovados dvasininkus kapelionus ir savanorius padvigubinti pastangas siekiant išspręsti problemas, kurios pernelyg dažnai būna žmogaus godumo pasekmė. Popiežius paminėjo prekybą žmonėmis, priverstinį darbą ir jūroje dirbančiųjų žmogaus ir darbo teisių pažeidimus. Kapelionų ir savanorių dedamos pastangos gali padėti sugrąžinti šiems žmonėms jų prarastą orumą.

„Jums kaip „Stella Maris“ kapelionams ir savanoriams pavesta misija nešti Gerąją Naujieną į jūrų pasaulį. Kasdieniai vizitai laivuose jums leidžia susitikti jūreivius jų konkrečioje aplinkoje, kuri neretai būna nerami arba slegianti. Tuomet jūs galite su atjauta ir diskretiškumu suteikti galimybę jūrų žmonėms atverti savo širdis, o tai pats pirmasis ir labai brangus žingsnis tiems, kurie paprastai neturi galimybės šitaip pasielgti. Jūsų tarnystė jūreiviams ir žvejams visų pirma įpareigoja juos išklausyti, klausytis, kokie jų dvasiniai ir materialiniai rūpesčiai“, – sakė popiežius.

Šventasis Tėvas jūreivių ir žvejų sielovadininkams priminė savo apaštališkojo paraginimo apie Evangelijos džiaugsmą žodžius:

Turime išmanyti klausymosi meną, kuris yra daugiau nei girdėti. Pirmutinis dalykas bendraujant su kitu yra širdies geba, įgalinanti artumą, be kurio nebūna tikro dvasinio susitikimo. Klausymasis padeda surasti tinkamą gestą ir žodį, išmušantį mus iš patogaus žiūrovo būvio. Tik taip pagarbiai ir su atjautimu klausydamiesi galime pateikti autentiško augimo būdų, sužadinti troškimą siekti krikščioniškojo idealo, visapusiškai atsiliepti į Dievo meilę ir geriau puoselėti tai, ką Dievas pasėjo mūsų gyvenime.

„Daugelis pažeidžiamų žmonių Jūrų apaštalato „Stella Maris“ kapelionų ir savanorių dėka gali atrasti geresnės ateities viltį. Jūsų įsipareigojimas gali padėti jiems nesiduoti įveikiamiems iškilusių gyvenimo sunkumų, kartais susijusių su išnaudojimu. Per savo veiklą uostuose jūs savaime turėtumėte priminti Dievo tėvystę ir tai, kad jo akivaizdoje visi esame jo vaikai ir broliai; priminti žmogaus asmens vertingumo pirmavimą visų kitų interesų tarpe; jaustis skatinamais įsipareigoti vardan visų, ypač vargstančiųjų teisingumo ir pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms“.

Prisiminęs, jog jūrų apaštalatas „Stella Maris“ 2020 metais mini įsikūrimo šimtąsias metines, popiežius palinkėjo visiems jūrų kapelionams ir savanoriams sekti daugelio savo pirmtakų pėdomis, pavyzdžiu, laimino pasirengimus Škotijos uostamiestyje Glazge, kuriame Apaštalatas pradėjo savo veiklą kelių pasauliečių pastangų dėka, surengti 25-jį Pasaulinį jūreivių ir žvejų sielovadininkų suvažiavimą. Popiežius Pijus XI troško, kad „Stella Maris“ išplėstų veiklą visuose vandenynuose ir pasaulio uostuose, prisiminė savo pirmtako svajonę Pranciškus.

„Šventoji Dvasia teatnaujina šią pastoracinę tarnystę pagal laikmečio reikalavimus užtariant Mergelei Marijai, Jūrų Žvaigždei“, – palinkėjo Šventasis Tėvas, savo kalbą užbaigdamas spontaniška staigmena.

Popiežius kreipėsi į jūreivių kapelionus širdžių, arba sąžinės ramybės klausimu. „Daugelis jūreivių galbūt kreipsis į dvasininkus su juos slegiančiomis sąžinės bėdomis, nes niekad neturėjo galimybės išlieti širdį būdami toli nuo namų ar tėvynės ir gal dialogas su kapelionu jiems galės atverti vilties horizontą. Štai, noriu jums pasakyti: būkite gailestingi!“

Pakartojęs prašymą antrą kartą popiežius pasakė, kad, norėdamas paskatinti gailestingumą, visiems jūreivių kapelionams suteikia tuos pačius įgaliojimus, kuriais įgalioti 

„Šitokiu būdu galėsite padėti daugeliui širdžių sugrąžinti vidinę ramybę“. (SAK / Vatican News)

Nauji gailestingumo įgaliojimai jūreivių kapelionams
2019 birželio 27, 13:13