Paieška

Vatican News
Chiara Amirante, „Naujųjų horizontų“ asociacijos steigėja Chiara Amirante, „Naujųjų horizontų“ asociacijos steigėja 

Popiežius pasveikino „Naujųjų horizontų“ asociaciją

Popiežius pasiuntė video žinią katalikų pasauliečių asociacijai „Naujieji horizontai“, veiklos dvidešimt penkerių metų proga palinkėjo dalytis vaisingumu, kad taptų džiaugsmu kitiems, puoselėti „vaisingumo“ atminimą ir viltį.

„Naujieji horizontai“ yra Romos vyskupijoje įkurta ir daugelyje kraštų veikianti katalikų pasauliečių krikščioniškos artimo meilės asociacija, kuriai pradžia davė jauna moteris, buvusi fokoliarų sąjūdžio narė Chiara Amirante, patyrusi išgijimo malonę – atgavusi regėjimą. Moteris, pamačiusi ypač naktį mieste be gyvenimo tikslo valkataujančius, naujų ir senų vergystės formų pavergtus bei visuomenės atmestus jaunus žmones ėmė stengtis jiems padėti. Įsteigė išsivadavimo iš priklausomybių centrus, dėmesį atkreipė į jaunas vienišas motinas, gatvių vaikus, sergančiuosius ir buvusius kalinius. „Naujųjų horizontų“ asociacijos reabilitacijos programa grindžiama steigėjos įžvalgomis apie „savęs pažinimo ir širdies gydymo terapiją“ pavadintą „Meilės menu“. Asociacija taip pat vykdo tęstinį pastoracinį projektą „Misija gatvėje“.

Asociacijos steigėja ir autorė Chiara Amirante Romoje pelnė Bažnyčios pripažinimą, jos projektus rėmė keli kardinolai ir popiežiai, pakvietę dalyvauti vyskupų sinoduose, dirbti patarėja Romos kurijos dikasterijose. Romoje ir kitose Italijos vyskupijose išaugusi asociacija tapo tarptautine, jos padaliniai veikia Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Popiežius Pranciškus video žinioje palinkėjo:

„Niekuomet nepraraskite atminties, atmintyje visuomet susitiksite Dievą, kuris jus lydi, padeda augti, globoja, išgelbsti iš „vaitojančios dykumos.“

„Visuomet žvelkite į ateitį! Gyvenimas nesustoja. Jūs gimėte ne tam, kad taptumėte dvasinėmis senmergėmis ar senberniais. Galbūt daugelis iš jūsų nesudarys santuokos, tačiau turite būti vaisingi, perduokite kitiems savo džiaugsmą kaip vaisingumą. Puoselėkite „vaisingumo“ atminimą ir viltį“, –palinkėjo „Naujųjų horizontų“ asociacijai Šventasis Tėvas. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 09, 13:24