Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežius ortodoksams: vienybė nėra vienodumas ar absorbavimas

Penktadienio ryte popiežius priėmė Konstantinopolio ekumeninio patriarchato oficialiąją delegaciją, kuri atvyko į Romą paminėti šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės. Patriarcho Baltramiejaus siunčiama ir Telmessos metropolito Jobo vadovaujama delegacija dalyvaus popiežiaus vadovausimose šventosiose Mišiose birželio 29-ąją dieną. Metropolitą Jobą lydi vyskupas Maximos, Prancūzijos metropolijos vyskupas augziliaras, ir diakonas Bosporios, priklausantis Ekumeninio patriarchato sinodui.

Popiežius Pranciškus padėkojo ortodoksų delegacijai už atvykimą, liudijant Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių draugystę, įsipareigojimą eiti link pilnos bendrystės, paklūstant Jėzaus valiai.

Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė abiem Bažnyčioms yra paraginimas drąsiam apaštaliniam skelbimui, naujų iššūkių priėmimui, nes ištikimybė Evangelijai reiškia ir tai.

„Man malonu paminėti, jog kalbant apie dabartinį kontekstą ekumeninio patriarcho įsipareigojimas dėl kūrinijos man tapo įkvėpimo šaltiniu. Regint ekologinę krizę, kurioje gyvename, rūpintis bendrais namais tikintiesiems nėra vien skubus ir neatidėliotinas uždavinys, bet ir konkretus būdas tarnauti artimui evangelinėje dvasioje“, – sakė popiežius Pranciškus, paminėjęs ir kitas sritis, kuriose Bažnyčių bendradarbiavimas yra gražus ženklas: kova prieš šiuolaikinės vergovės formas, migrantų ir pabėgėlių integracija, taikos rėmimas visuose lygiuose.

Popiežius Pranciškus prisiminė savo nesenas keliones į ortodoksiškas šalis, Rumuniją ir Bulgariją, kurių metu jis susitiko su patriarchais Neofitu ir Danieliumi bei jų vyskupų sinodais.

„Šiomis progomis, kaip ir įvairiuose susitikimuose su broliu Baltramiejumi ir kitais Bažnyčių vyresniaisiais, galėjau įvertinti dvasinį turtingumą ortodoksijoje. Noriu jums pasakyti, jog išvykau iš šių kraštų  su didesniu vienybės troškimu. Vis labiau esu įsitikinęs, jog pilnos vienybės tarp katalikų ir ortodoksų atstatymas turi apimti specifines tapatybes ir harmoningą teisėtų skirtumų sugyvenimą. Tai juk Šventoji Dvasia kūrybingai žadina daug dovanų, jas harmonizuoja ir veda į vienybę, kuri yra autentiška: ne vienodumas, bet skirtingų balsų meilėje simfonija. Kaip Romos vyskupas, trokštu pakartoti, jog mums, katalikams, dialogo tikslas yra pilna vienybė, kuri gerbia teisėtus skirtumus, ji nėra suvienodinantis išlyginimas ar, dar mažiau, absorbavimas“, – pabrėžė popiežius.

Dėlto, anot jo, labai naudinga susitikimuose dalintis šaknimis, pamatyti gėrį, kurį Viešpats pasodino ir išaugino kitame, abipusiškai priimti šias dovanas, abipusiškai mokytis, padėti vienas kitam nebijoti kalbėtis ar konkrečiai bendradarbiauti. Svarbu patirti, kad to, kas bendra, yra daug daugiau nei to, kas skiria.

Pranciškus paprašė perduoti jo sveikinimus patriarchui Baltramiejui ir paprašė maldos už jį patį.

Popiežiaus audiencija

Galima pridurti, kad Romos Bažnyčios delegacija vyksta į Stambulą lapkričio pabaigoje, kai yra minimas pirmojo apaštalo Andriejaus liturginis atminimas. Konstantinopolio Bažnyčia gerbia apaštalą Andriejų, kaip savo dangiškąjį globėją. (RK / Vatican News)

2019 birželio 28, 13:05