Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija charizminio atsinaujinimo judėjimui Popiežiaus audiencija charizminio atsinaujinimo judėjimui  (Vatican Media)

Popiežius charizminio atsinaujinimo judėjimui: Viešpats visa daro nauja

Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su šešiais tūkstančiais į Romą atvykusių Tarptautinio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narių.

Sveikindamas juos popiežius paminėjo, kad šiemet sukanka 52 metai nuo oficialaus pripažinimo, kurį Katalikų Bažnyčiai suteikė kiek anksčiau spontaniškai gimusiam judėjimui. Prisimintas ir prieš dvejus metus popiežiaus su judėjimo nariais Romoje kartu švęstas judėjimo penkiasdešimtmetis. Grįždama prie ta proga sakytos savo kalbos, popiežius dėkojo charizminiam judėjimui už jo narių liudijimą, pakartojo, kad ir visa Bažnyčia neturi bijoti naujumo, turį jį priimti kaip Prisikėlusio Viešpaties dovaną.

Tai, kas Bažnyčioje nauja, kartais priimama su nepatiklumu, su destabilizacijos baime. Pasak popiežiaus, atsargumas ar netgi baimė yra visiškai suprantami žmogiški jausmai. Tačiau visada turime atsiminti ir Viešpaties žodžius, užrašytus Apreiškimo Jonui knygoje: „Štai aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5). Dievo mums dovanojamas naujumas visada yra palaima, nes visa, ką Dievas mums duoda, teka iš jo mylinčios širdies. Mums sunku išvengti pagundos tenkintis tuo, ką turime, nieko nekeisti, džiaugtis tuo, kas yra. Šia pagunda – ne iš Dievo Dvasios. Šventoji Dvasia niekada mums nesiūlo sustoti. Nepasiduokime šiai pagundai. „Aš visa darau nauja“, – sako Viešpats.

Toliau savo kalboje popiežius sakė, kad Dvasios krikštą, kurį ypatingu laipsniu išgyvena charizminio atsinaujinimo judėjimo nariai, visada turi sekti kiti du krikščioniškojo tikėjimo autentiškumą patvirtinantys bruožai – Kristaus Kūno vienybės siekimas ir tarnavimas artimui, ypač kenčiančiajam.

Audiencijos pabaigoje popiežius priminė, kad šią dieną – birželio 8-ąją – sukanka 5 metai nuo Vatikane vykusio maldos už taiką Artimuosiuose Rytuose susitikimo, kuriame dalyvavo Izraelio ir Palestinos prezidentai, popiežius ir Konstantinopolio patriarchas. Sukakties proga popiežius visus katalikus ir visus geros valios žmones paragino šią dieną 13 val. skirti minutę laiko maldai už taiką. Kadangi susitikimas su charizminio judėjimo nariais baigėsi kaip tik tuo metu, popiežius paragino visus atsistoti ir tyliai pasimelsti už palestiniečių ir izraeliečių susitaikinimą ir už taiką visame Artimųjų Rytų regione.  (JM / VaticanNews)

2019 birželio 08, 15:47