Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencijoje Europos pašaukimų sielovados direktoriai Popiežiaus audiencijoje Europos pašaukimų sielovados direktoriai  (Vatican Media)

Popiežius apie pašaukimus: jie gimsta pokalbyje su Viešpačiu

Popiežiaus audiencijoje dalyvavo apie 80 nacionalinių pašaukimo sielovados direktorių ir darbuotojų. Šventasis Tėvas jiems įteikė savo kalbos tekstą, prašė su juo susipažinti, padaryti išvadas, tačiau į klausytojus kreipėsi spontaniškai, primindamas kelis svarbius su pašaukimais susijusius dalykus.

Popiežius ketvirtadienį susitiko su Pašaukimų nacionalinių centrų atstovais iš daugelio Europos kraštų, šiomis dienomis dalyvaujančių tarptautiniame suvažiavime. Tarp dalyvių – kun. Saulius Stumbra, Lietuvos Vyskupų konferencijos atstovas.

Popiežius suvažiavimo dalyviams priminė, jog šiuo susitikimu norėta paskatinti Vyskupų Sinodo jaunimo tema įgyvendinimą. Pasak popiežiaus, atsakingieji už pašaukimus savo kraštų vyskupijose privalo vadovautis trimis pagrindinėmis gairėmis.

Šventumo, kaip pašaukimo, suteikiančio prasmę visai gyvenimo kelionei. Bendrystės, kuri yra tarsi visų pašaukimų Bažnyčioje dirva. Pašaukimo, t.y. raktažodžio, kurio nevalia atsisakyti, nors kai kur yra tendencija atsisakyti šio termino kaip „atgyvenos“, sukeliančios kartais priešingą, netgi neigiamą reakciją į viską, ką išreiškia terminas „pašaukimas“.

Pastarąjį pašaukimo aspektą Šventasis Tėvas siūlė susieti su dar trim dalykais – laime, laisve ir buvimu kartu. Popiežius samprotavo ir apie „pašaukimą į ypatingą pašventinimą“ – į pašvęstą ir monastinį gyvenimą. Šį pašaukimą reikia saugoti ir gilinti, padėti jam būti maldos ir bendrystės mokykla.

Popiežiaus audiencijoje dalyvavo apie 80 nacionalinių pašaukimo sielovados direktorių ir darbuotojų. Šventasis Tėvas jiems įteikė savo kalbos tekstą, prašė su juo susipažinti, padaryti išvadas, tačiau į klausytojus kreipėsi spontaniškai, primindamas kelis svarbius su pašaukimais susijusius dalykus.

Visų pirma popiežius pakartojo griežtą „ne“ prozelitizmui. Rūpinimasis naujais pašaukimais niekuomet neturi būti ir niekuomet nėra prozelitizmas. „Neverbuokime naujų narių į pašauktųjų klubą“, – sakė popiežius. „Bažnyčia auga ne prozelitizmu, bet sužavėdama.“

Antra vertus, labai svarbi žmonių, dirbančių su pašauktaisiais, kvalifikacija. Padėti jaunuoliui ar jaunuolei rinktis gyvenimo pašaukimą reiškia padėti atsiverti dialogui su Viešpačiu, visiems pašauktiesiems – pasauliečiams, dvasininkams, vienuolėms padėti pradėti dialogą su Viešpačiu, padėti išmokti kreiptis į Viešpatį klausimu: „Ko nori iš manęs?!“. Tai svarbu, tai nėra intelektualinis įsitikinimas. Apsisprendimas dėl pašaukimo, bet kurio pašaukimo, turi užgimti pokalbyje su Viešpačiu.

„Todėl ir jūs turite kalbėtis su Viešpačiu. Kitaip bus sunku kitus išmokyti tai daryti“, – pridūrė Pranciškus.

Darbas su jaunimu reikalauja daug kantrybės, reikalauja atidumo ir išklausymo. Be to, reikia patiems „atjaunėti“, reikia išmokti eiti kartu su jaunimu, nes šiais laikais darbas su jaunimu yra „mobilus“. Reikia judėti kartu su jaunimu, jiems padėti, einant kartu su jais padėti surasti gyvenimo pašaukimą.

Toks darbas gali nuvarginti, tačiau turite „pavargti“, nes darbas dėl pašaukimų reikalauja daug jėgų. Negalima darbuotis dėl pašaukimų nenuvargstant! To reikalauja pats gyvenimas, tikrovė, Viešpats ir visi“, – drąsino pašaukimų pastoracijos darbuotojus Pranciškus.

Popiežius taip pat paragino pašaukimų pastoracijos darbuotojus gerai išmanyti jaunimo kalbą. „Dažnai su jaunimu kalbamės taip, kaip esame pratę kalbėtis su suaugusiais. Jaunimui mūsų kalbėjimas dažnai skamba tarsi kalbėtume esperanto kalba, kurios jie visai nesupranta!“

Komunikuoti su jaunimu yra bene didžiausias iššūkis mums. Tai nėra paprasta, negalime kartoti išankstinių koncepcijų ar pradėti nuo grynai doktrininės sferos. Negalima liepti: „Daryk šitaip!“. Turime palydėti, vadovauti tol, kol susitikimas su Viešpačiu padės jiems apsispręsti, kuriuo gyvenimo keliu pasukti. Jaunuoliai visi skirtingi, tačiau jie panašūs savo nerimu, troškimu užaugti, noru daryti gera.

Popiežius padėkojo pašaukimų sielovadininkams už pastangas, prašė neprarasti vilties, su džiaugsmu žengti pirmyn ir prieš palaiminimą pasiūlė visiems kartu sukalbėti Velykų antifoną „Dangaus karaliene“. (SAK / Vatican News)

Kalbamės su Bažnyčiai Lietuvoje atstovavusiu kun. S. Stumbra
2019 birželio 06, 15:52