Paieška

Vatican News

Popiežiaus susitikimas su civilinės aviacijos kapelionais

„Kartais užtenka tik vieno žodžio, ar gesto, ar žvilgsnio, kad širdys būtų pripildytos ramybės“.

Popiežius paprašė civilinės aviacijos kapelionų nešti visiems sutiktiesiems švelnumo, vilties ir taikos Evangeliją. Šventasis Tėvas pirmadienį susitiko su apie šimtu dvasininkų, šiomis dienomis dalyvaujančių XVII pasauliniame civilinės aviacijos kapelionų suvažiavime Romoje.

Pranciškus, dalydamasis asmenine patirtimi, sakė kapelionams, kad nuolatinis žmonių tranzitas, taip pat technologijų plėtra ir spartus darbo ritmas oro uostuose sukuria anonimiškumo ir abejingumo atmosferą, juos paversdamas didžiulėmis žmonijos periferijomis. Per juos kasdien keliauja milijonai skirtingų tautybių, kultūrų, religijų ir kalbų žmonių. Kiekvieno istorija nepakartojama, visus džiaugsmus, skausmus, lūkesčius, rūpesčius žino vien Dievas. Jūs esate pašaukti šiose vietose nešti Kristaus žodį ir buvimą, Kristaus, kuris vienintelis žino, kas glūdi kiekvieno žmogaus širdyje, visiems, tiek tikintiesiems, tiek „pagonims“, nešti švelnumo, vilties ir taikos Evangeliją.

Popiežius Pranciškus tęsė ragindamas:

„Prašau jus savo tarnystę vykdyti pasiaukojamai ir uoliai, į tūkstančius pro jus praeinančių veidų žvelkite su Kristaus širdimi, kad kiekvienas galėtų pajusti Dievo artumą. Tokio jūsų žvilgsnio dėka oro uostai tevirsta vartais ir tiltais, vedančiais į susitikimą su Dievu ir broliais, kurie yra vieno Tėvo vaikai. Šios vietos net gali tapti ypatingomis, kuriose paklydusi avelė gali vėl susitikti su savo tikruoju Ganytoju. Iš tikrųjų šiose išvykimo ir atvykimo vietose dažnai susikuria „laisvoji zona“, kurioje žmogus anonimiškumo sąlygomis įstengia atverti savo širdį, pradėti gydymosi ir sugrįžimo į Tėvo namus procesą, į namus, kuriuos galbūt apleido dėl įvairių gyvenimo aplinkybių.” (SAK / Vatican News)

2019 birželio 10, 16:56