Paieška

Vatican News
Migranti: Card. Sepe, nessuno può rifiutare chi chiede aiuto

Penktadienį popiežius lankysis Neapolyje

Pentadienį, birželio 21 d., popiežius lankysis Neapolyje ir dalyvaus susitikime, skirtame jo apaštališkajai konstitucijai Veritatis gaudium, nustatančiai katalikų teologijos dėstymo tvarką.

Susitikimą, kuriame dalyvaus ir pasakys kalbą popiežius Pranciškus, rengia Popiežiškasis Pietų Italijos teologijos fakultetas. Į Neapolį popiežius atvyks birželio 21-osios rytą. Jį pasitiks Neapolio arkivyskupas kard. Crescenzio Sepe, fakulteto vadovai, taip pat Jėzaus Draugijos vadovas t. Arturo Sosa SJ. Popiežius pasakys kalbą renginio dalyviams ir kartu su jais pietaus. Susitikimai su Neapolio arkivyskupijos bendruomene šia proga nenumatyti. Tos pačios dienos pavakare popiežius sugrįš į Romą.

Prieš beveik pusantrų metų – 2018-ųjų sausį – paskelbta apaštališkoji konstitucija Veritatis gaudium, reglamentuojanti katalikiškų universitetų ir fakultetų veiklą, pakeitė anksčiau galiojusią 1979 m. paskelbtą Jono Pauliaus II apaštališkąją konstituciją Sapientia christiana. Naujoji konstitucija įvedė keletą pakeitimų ir papildymų, kurių prireikė siekiant prisiderinti prie per tris dešimtmečius pakitusio Bažnyčios ir visuomenės gyvenimo, į naują konstituciją taip pat integruotos pastaruoju metu atskirais popiežių juridiniais aktais įvestos teologijos mokymo ir katalikiškųjų studijų tvarkos naujovės. (JM / VaticanNews)

2019 birželio 18, 16:43