Paieška

Vatican News
Misionieriai Misionieriai 

Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Misijų dienos proga

„Pakrikštyti ir siunčiami. Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“, – taip pavadinta Sekminių iškilmės dieną, sekmadienį, birželio 9-ąją, Vatikane paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemet spalio 20-ąją minimos Pasaulinės misijų dienos proga.

Šių metų rudenį bus minimos Katalikų Bažnyčios misijų pasaulyje programinio dokumento – popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud paskelbimo šimtosios metinės, dėl to popiežius Pranciškus šių metų spalį paskelbė ypatinguoju misijų mėnesiu.

Apaštališkąjį laišką Maximum illud Benediktas XV parašė 1919 m. lapkričio 30 d. – metams praėjus po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Didysis karas, pakeitęs Europos žemėlapį, o kartu ir Europos valstybių turėtų kolonijų kituose kontinentuose ribas, privertė Katalikų Bažnyčią naujai apsibrėžti misijų veiklą. Taip pat reikėjo aiškiai atskirti Bažnyčios misijų tikslus nuo valstybių politinių tikslų, o Evangelijos skelbimą – nuo nacionalistinių ideologijų. Popiežius Benediktas XV taip pat nustatė praktines gaires, kurių privalo misionieriai laikytis vykdydami savo tarnystę. Dokumente pabrėžta visų pakrikštytųjų atsakomybė už misijas.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, pranašiškos Benedikto XV įžvalgos svarbios ir mūsų dienomis. Ypač svarbu niekada neužmiršti, kad visi esame atsakingi už Kristaus skelbimą pasaulyje, kad krikšto sakramentas mus įpareigoja skelbti pasauliui mirusį ir prisikėlusį Jėzų Kristų. Toks siuntimas suteiktas kiekvienam iš mūsų. „Kas myli, – rašo popiežius, – nestovi vietoje; išeina iš savęs, jis pats yra sužavėtas ir kitus stengiasi patraukti, aukojasi, mezga naujus vaisingus, gyvybingus ryšius. Mylinčiam Dievui nė vienas žmogus nėra nereikalingas ir nesvarbus.“

„Krikštas mums suteikia naują gyvenimą, mums dovanoja tikėjimą į nuodėmės ir mirties nugalėtoją Jėzų Kristų, mus atgimdo ir atkuria mumyse Dievo paveikslą ir panašumą, padaro mus Kristaus Kūno – Bažnyčios – nariais. Šia prasme krikštas būtinas išganymui, nes jo dėka mes esame Tėvo sūnūs ir dukterys, nesame našlaičiai, vergai ar svetimi ateiviai. Mes esame siunčiami į misiją, nes mūsų tėvas yra Dievas, o motina – Bažnyčia. Kiekvienas krikščionis yra siunčiamas į misiją, kad visi žmonės žinotų, jog jie yra pašaukti būti Dievo vaikais.“

Sekuliarizmas, Dievo tėvystės atmetimas neleidžia išsiskleisti visuotinei žmonių brolystei. Be Dievo, be Jėzaus Kristaus žmonių skirtumai suvokiami kaip grėsmė. Dėl to prieš šimtą metų apaštališkuoju laišku Maximum illud popiežius Benediktas XV skelbė, kad Bažnyčios misijos visuotinumas neturi būti uždaromas savo tėvynės ar tautos ribose, kad Kristaus išganymo misija nesuderinama su nacionalistiniu uždarumu.  Taip pat ir šiandien, rašo Pranciškus, Bažnyčiai reikia žmonių, kurie krikšto galia išeitų iš savęs, iš savo namų, šeimos, tėvynės, kalbos, vietinės Bažnyčios ir savo skelbimu ir liudijimu prisidėtų prie visuotinės misijos.

Popiežiaus žinioje šių metų misijų dienai atkreiptas dėmesys į šios dienos ir misijų mėnesio sutapimą su kaip tik šių metų spalį Vatikane vyksiančiu Vyskupų sinodo susirinkimu, skirtu evangelizavimo misijai Amazonijos regione. Artėjant Sinodui ir misijų mėnesiui popiežiaus jau dabar dėkoja visiems, kas dalyvauja pasirengimuose,  laimina juos ir visus, kas, suprasdami iš krikšto sakramento tekantį siuntimą, dalyvauja Bažnyčios misijoje. (JM / VaticanNews)

2019 birželio 10, 13:42