Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje Popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje  (Vatican Media)

Pranciškaus Pauliečio kanonizavimo penkišimtosios metinės

Popiežius prisiminė Šv. Pranciškaus Pauliečio kanonizavimo penkišimtąsias metines, paragino įgyvendinti jo žinią, kviečiančią gyventi nuolatinio atsivertimo būsenoje.

Penkioliktajame šimtmetyje gyvenęs atsiskyrėlis šv. Pranciškus Paulietis Paolos mieste Kalabrijoje įsteigė Mažiausiųjų Brolių (OM) ordiną, jo mokiniai, kaip ir pats steigėjas, pasirinko atsiskyrėlišką gyvenimo stilių, gyveno vien iš išmaldų, atsisakė turto ir maitinosi pasninkaudami.

Ordiną 1474 metais patvirtino popiežius Sikstas IV, suteikęs ordinui pradinį Šv. Pranciškaus Asyžiečio atsiskyrėlių vardą. Kiek vėliau popiežius Aleksandras VI, atsižvelgdamas į brolių nuosaikų gyvenimo būdą, pripažino įsipareigojimą nuolat maitintis „gavėniniu maistu“ ordino ketvirtuoju įžadu. Tada pasikeitė ir ordino vardas. Šv. Pranciškaus Asyžiečio atsiskyrėliai tapo Mažiausiųjų brolių (minimų) ordinu.

Mažiausiųjų brolių gyvenimo būdas ir sielovada tarp ypač vargstančių ir ligonių buvo iššūkis to meto visuomenei. Ordinas netrukus pritraukė daug brolių pietinėje Italijoje, išaugo vienuolynai Kalabrijoje ir Sicilijoje, o steigėjas, parinkęs Ordinui šūkį „Caritas“ (meilės darbai), išgarsėjo tiek popiežiaus, tiek kitų Europos monarchų aplinkoje. Paskutinį gyvenimo etapą šventasis Pranciškus Paulietis nugyveno Prancūzijoje. Popiežiaus Siksto IV raginimu išvyko gydyti sergančio karaliaus Liudviko XI, savo pavyzdžiu patraukė daugelį kitų vienuolijų vienuolių, įsteigė antrąjį ir trečiąjį ordinus, kuriuos patvirtino popiežius Julius II. Prancūzijos karaliaus įpėdinis Karolis VIII rėmė Pranciškų Paulietį, prisidėjo steigiant vienuolynus. Šventasis mirė devyniasdešimt vienerių metų Ture, 1507 metais.

Popiežius Pranciškus, užbaigdamas trečiadienio bendrąją audienciją, prisiminė, jog šį trečiadienį, gegužės 1-ąją, sukako šv. Pranciškaus Pauliečio penkių šimtų metų kanonizavimo jubiliejus.

„Trokštu paraginti visus šventojo dvasinės šeimos vaikus ir visus, kuriems jis yra dangiškasis globėjas, įgyvendinti jo žinią, kviečiančią gyventi nuolatinio atsivertimo būsenoje, taip pat mūsų laikais kalbančią apie besąlyginę meilę Dievui, broliams ir kūrinijai“.

Šv. Pranciškų Paulietį kanonizavo popiežius Leonas X 1519 metų gegužės 1 d. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 01, 14:58