Paieška

Vatican News

Popiežius vadovavo kunigystės šventimų apeigoms

Gegužės 12 dieną, IV Velykų sekmadienį, skirtą maldai už pašaukimus, popiežius Pranciškus šv. Petro bazilikoje vadovavo kunigystės šventimų apeigoms. Kunigystės šventimus priėmė devyniolika jaunų vyrų.

Homilijoje Pranciškus pažymėjo, jog visa Dievo tauta yra kunigiška tauta. Tačiau tuo pat metu Viešpats panoro išsirinkti kai kuriuos, kad Jo vardu ir dėl visų žmonių tęstų specialią mokytojo, kunigo ir ganytojo tarnystę. Kaip Jis buvo siųstas Tėvo, taip į pasaulį buvo pasiųsti apaštalai, vyskupai ir jų įpėdiniai.

Jiems pirmiausia padeda kunigai, kurie skelbia Evangeliją, gano Dievo tautą, vadovauja apeigoms, ypač Eucharistijos šventimui. Būti kunigu reiškia būti Kristaus, vienintelio Mokytojo, misijos dalininku. Kunigų luomas nėra kultūrinė asociacija ar profesinė sąjunga, tačiau Kristaus tarnystės nariais.

„Dalinkite visiems Dievo žodį, kurį patys džiugiai gavote. Dėl to atidžiai skaitykite ir mąstykite Viešpaties Žodį, kad tikėtumėte tuo, ką skaitote, mokytumėte, ką išmokote tikėjime, gyventumėte tuo, ko mokote. Niekada nepavyks pasakyti homilijos, pamokslo be daug maldos, be Biblijos rankose. Nepamirškite to“, – sakė popiežius naujiesiems kunigams. Iš širdies ir maldos gimstantys vaisiai bus tikras maistas Dievo tautai.

Šventasis Tėvas paragino būti dėmesingais Eucharistijos aukoje, visada atsiminti jos prasmę – dalyvavimą Viešpaties mirties ir prisikėlimo slėpinyje, patiems mirštant ir atgyjant naujam gyvenimui. Eucharistija, pridūrė popiežius, yra iškalbingiausias ženklas, jog Dievas mus išganė veltui. Ir tai, ką veltui gavome, veltui turime duoti kitiems.

Krikšto sakramentu kunigai gausins Dievo tautą, o Atgailos sakramentu atleis nuodėmes Kristaus, Dievo ir Bažnyčios vardu. „Prašau, nenuilskite būti gailestingais. Gailestingais kaip Tėvas, kaip Jėzus su mumis, mumis visais“, – pridūrė Pranciškus. Jis taip pat patarė „prarasti laiko“ lankant ligonius.

Pasak Šventojo Tėvo, kunigiškos tarnystės džiaugsmą užtikrina siekis patikti Dievui, o ne sau. Tik tokiu keliu einant įmanoma atrasti tokį džiaugsmą.

„Kunigas turi būti arti tokių dalykų: arti Dievo maldoje, arti vyskupo, kuris yra jūsų tėvas, arti dvasininkijos ir kitų kunigų, savo brolių, be apkalbų, arti Dievo tautos. Tegu jums prieš akis visada būna pavyzdys Gerojo Ganytojo, kuris atėjo ne tam, kad jam būtų tarnaujama, o kad pats tarnautų ir išgelbėtų, kas prarasta“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2019 gegužės 12, 17:10