Paieška

Vatican News

Popiežius sekmadienio vidudienį. Šventoji Dvasia veda ir moko Bažnyčią

Viešpats mus prašo atverti širdis ir priimti jo dovanojamą Šventąją Dvasią, kad ji mus vestų istorijos keliais, sakė popiežius Pranciškus romiečiams ir piligrimams, sekmadienio vidudienį susirinkusiems į Šv. Petro aikštę kartu su juo kalbėti „Regina Coeli“ maldos.

Šeštojo Velykų sekmadienio Evangelijoje (Jn 14, 23–29) girdėjome ištrauką kalbos, kurią Jėzus pasakė apaštalams Paskutinės vakarienės metu. Jėzus pažada, kad Tėvas jo vardu atsiųs mokiniams Šventąją Dvasią, kuri „visko išmokys“ ir „viską primins“. Artėjant kančios ir mirties valandai Jėzus mokiniams pažada, kad nepaliks jų vienų. Su jais bus Šventoji Dvasia, kuri padės jiems skelbti Evangeliją visam pasauliui.

„Šventoji Dvasia mums viską primena, tai yra padeda suprasti ir konkrečiai vykdyti visa tai, ko Jėzus mokė. Tokia ir Bažnyčios misija, kurią vykdome tikėdami į Viešpatį, laikydamiesi jo Žodžio, būdami klusnūs Šventajai Dvasiai, kurios dėka Prisikėlusysis yra su mumis, priimdami jo ramybę ir liudydami jį geranorišku atvirumu kitiems žmonėms.“

Visa tai darydama Bažnyčia negali stovėti vietoje, tęsė Šventasis Tėvas. Visi pakrikštytieji privalo darbuotis kaip viena darni bendruomenė, eiti pirmyn įkvėpti ir palaikomi Šventosios Dvasios, kuri visa daro nauja. Turime išsivaduoti iš mus kaustančio supasaulėjimo, turime atmesti visus tuos požiūrius, strategijas ir tikslus, kurie apsunkina mūsų tikėjimo kelionę, turime atidžiai įsiklausyti į Viešpaties Žodį. Jei mus, jei Bažnyčią veda Dievo Dvasia, tuomet jos veidas yra gražus ir spindintis, yra toks, kokio norėjo Kristus.

Viešpats mus prašo atverti širdis ir priimti jo dovanojamą Šventąją Dvasią, kad ji mus vestų istorijos keliais. Šventoji Dvasia kiekvieną dieną mus moko Evangelijos logikos, dosnios meilės logikos, moko mus visko ir primena mums viską, ką Viešpats yra pasakęs.

Baigdamas sekmadienio vidudienį sakytą kalbą, popiežius meldė, kad Mergelė Marija, kurią ypatingai pagerbiame gegužės mėnesį ir į kurią kreipiamės kaip į dangiškąją Motiną, globotų Bažnyčią ir visą žmoniją. Ji, kuri su nuolankiu ir drąsiu tikėjimu pakluso Šventajai Dvasiai ir leido savyje įsikūnyti Dievo Sūnui, tepadeda ir mums paklusti Dvasios Guodėjos vadovavimui, kad priimtume Dievo Žodį ir jį liudytume gyvenimu.  (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 26, 15:47