Paieška

Vatican News

Popiežius susitiko su Šiaurės Makedonijos kunigais ir pašvęstaisiais

Užbaigdamas savo trumpą vizitą Šiaurės Makedonijoje, antradienio pavakare šv. Juozapui dedikuotoje sostinės katedroje popiežius susitiko su kunigais ir pašvęstaisiais. Katalikai sudaro mažiau kaip vieną procentą šalies gyventojų, tad ir sielovadininkų nedaug – vienas vyskupas, 22 kunigai ir 30 seserų vienuolių. Dalis Makedonijos tikinčiųjų priklauso graikų apeigų katalikų bendruomenėms, kurių kunigai turi šeimas, tad susitikime dalyvavo ir jų šeimų nariai.

Išklausęs kelis liudijimus, popiežius Pranciškus pasidalijo savo įžvalgomis ir pastabomis apie sielovadoje tarnaujančių žmonių pašaukimą. Pirmiausia buvo kalbama apie natūralų norą viskam gerai pasirengti, viską gerai apskaičiuoti ir apie neišvengiamai gyvenimo atnešamas staigmenas, nepasitvirtinančius planus. Tikslus visko apskaičiavimas, labai svarbus ir reikalingas, sakė popiežius. Pats Viešpats juk yra pasakęs, kad prieš pradėdami statybą turime gerai paskaičiuoti, ar turėsime už ką pabaigti. Tai galioja ypač tuomet, kai mūsų tikslas – padėti kitiems žmonėms, kai imamės už juos atsakomybės. Tačiau, antra vertus, noras viską tiksliai iš anksto apskaičiuoti slepia pernelyg didelio pasitikėjimo savimi pavojų. Deja, ir Bažnyčiai dažnai gresia pavojus švaistyti laiką posėdžiams, planams, diskusijoms, o ne skirti jį tarnavimui ir Viešpaties skelbimui. Popiežius ir šia proga paminėjo Šiaurės Makedonijoje gimusią šv. Motiną Teresę, kuri mėgdavo sakyti: „Kas man nereikalinga, tas man yra našta“.

Popiežius ragino kunigus, vienuolius ir visus sielovadoje tarnaujančius tikinčiuosius blaiviai žiūrėti į savo galimybes ir pasitikėti Viešpačiu. Nesame nei nesutepti, nei tobuli, sakė popiežius, tačiau žinokime, kad mūsų kasdienio gyvenimo trapumą, mūsų kasdienį šeimų gyvenimą patepė Dievo meilė, kuri mus lydi kiekvieną dieną. Pasitikėdami Viešpačiu eikime į mūsų laikų visuomenę, nukamuotą skubotumo ir paviršutiniškumo, liudykime jai švelnumą, gerumą, kantrumą. (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 07, 17:59