Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje Popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje  (Vatican Media)

Popiežius: siekimas kurti dialogą niekuomet nėra klaida

Popiežius Pranciškus pasveikino Romoje pastarosiomis dienomis posėdžiavusius Tarptautinio katalikų-žydų ryšių komiteto narius, pasidžiaugė komiteto beveik penkių veiklos dešimtmečių vaisiais – abipusiu žydų ir katalikų supratimu, brolyste, bendru įsipareigojimu dėl kitų, taip pat rūpinimusi dabartinio laikmečio aktualijomis.

Popiežius asmeniškai įteikė sveikinimo laišką per susitikimą su komisijos nariais po trečiadienio bendrosios audiencijos. Šventasis Tėvas padėkojo komitetui už visa, ką daro, kad bendras žydų ir katalikų dvasinis paveldas būtų vis labiau gerbiamas ir vertinamas, pasidžiaugė siekiu padidinti sąlyčio taškus ir ugdyti didesnį bendradarbiavimą.

„Dera komisijai svarstyti taip pat laikmečio aktualias: požiūrį į pabėgėlius ir tai, kaip jiems padėti, apie kovą su nerimą keliančiu atgimstančiu antisemitizmu ir apie krikščionių persekiojimus įvairiose pasaulio vietose“, – parašė Pranciškus.

Popiežius padrąsino komisiją puoselėti dialogą: „Siekimas kurti dialogą niekuomet nėra klaida“ – parašė popiežius, primindamas Šventojo Rašto Patarlių knygos žodžius, jog „apgaulė yra širdyse tų, kurie rengia pikta, o duodantiems taikingą patarimą – džiaugsmas“ (Pat 12, 20).

„Mūsų stiprybė glūdi švelnioje susitikimo stiprybėje, ne kraštutinume, kuris tik veda į konfliktą. Meldžiu, kad šis susitikimas būtų susitikimas taikoje ir dėl taikos“, – parašė popiežius, linkėdamas Aukščiausiojo malonės, švelnaus atkaklumo ir kantrios drąsos, hebrajiškai palinkėdamas „Šalom“.

Popiežius laiške, be kita ko, paminėjo, kad šiomis dienomis Romoje surengtas Tarptautinio katalikų-žydų ryšių komiteto susitikimas yra tarsi generalinė asamblėja visų, kurie oficialiai dalyvauja žydų ir katalikų dialoge. Susitikime Romoje taip pat dalyvauja Tarptautinio žydų komiteto tarpreliginėms konsultacijoms (IJCIC), Šventojo Sosto religinių santykių su žydais komisijos ir Italijos vyskupų konferencijos atstovai.

Kardinolas Kurt Koch, Šventojo Sosto religinių santykių su žydais komisijos vadovas, italų žinių agentūrai SIR pakomentavo 24-ojo Tarptautinio katalikų-žydų ryšių komiteto susitikimo temą „Tautų, idėjų ir sienų judėjimas“. Kardinolas ypač akcentavo solidarios Europos vaidmenį:

„Europa išgyvena didelę krizę, ypač dėl žmonių migracijos. Trūksta solidarumo, ypač tarp atskirų kraštų. Didelį migracijos iššūkį galime išspręsti tik didesniu atskirų kraštų solidarumu. Negalime leisti, kad kai kurie kraštai turėtų vien savo jėgomis spręsti migrantų priėmimą“, – pasakė kardinolas Koch.

Tarptautinio katalikų-žydų ryšių komiteto susitikimo dalyviai ketvirtadienį susitinka su pabėgėliais iš Sirijos, Eritrėjos ir Afganistano, lankančiais italų kalbos ir kultūros kursus Šv. Egidijaus bendruomenės mokykloje Romoje. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 15, 16:12