Paieška

_DSC1698.JPG

Popiežius Šiaurės Makedonijoje. Susitikimas prezidentūroje

Pernakvojęs nunciatūroje Sofijoje, antradienio rytą popiežius Pranciškus atvyko į Šiaurės Makedonijos sostinę Skopje. Prieš išvykdamas iš Bulgarijos popiežius buvo informuotas, kad naktį mirė Arkos bendruomenės įkūrėjas Jeanas Vanier. „Šventasis Tėvas meldžiasi už jį ir už visą Arkos bendruomenę“, – pasakė popiežių kelionėje lydintis Šventojo Sosto spaudos salės vadovas.

Nuo Sofijos iki Skopje – tik apie pusantro šimto kilometrų. Jau apie 9 val. ryto lėktuvas su popiežiumi, oficialia delegacija ir žurnalistais nusileido Skopje oro uoste. Pranciškų pasitiko Šiaurės Makedonijos prezidentas Gjorge Ivanovas ir vyskupas Kiro Stojanovas, vadovaujantis dviem – lotynų ir graikų apeigų – katalikų vyskupijoms. Po trumpų sutiktuvių oro uoste, Šiaurės Makedonijos prezidentūroje įvyko iškilmingas pasisveikinimo aktas, kurio metu popiežius pasakė pirmąją kalbą.

Padėkojęs už kvietimą atvykti į Šiaurės Makedoniją, popiežius pažymėjo, kad tai pirmasis apaštalo Petro įpėdinio vizitas šioje šalyje. „Jūsų žemė yra tarsi tiltas tarp rytų ir vakarų bei vieta, į kurią suteka įvairios kultūrinės srovės, kurioje matome sukondensuotus įvarius šiam regionui būdingus bruožus, rafinuotus bizantiškosios ir  osmaniškosios praeities liudijimus“, – sakė  Pranciškus. „Tačiau leiskite man pasakyti, kad kultūros vertybės yra tik atspindys didžiausio ir svarbiausio turto – jūsų šalies žmonių etninės ir religinės įvairovės, kurią suformavo, kartais anaiptol nelengvi, istorijoje užsimezgę tarpusavio ryšiai“. Šiandien Šiaurės Makedonijos visuomenę sudaro krikščionys, išpažįstantys stačiatikybę, katalikybę ir protestantizmą, musulmonai ir žydai, makedonų, albanų, serbų, kroatų ir kitos etninės kilmės žmonės. Tai mozaika, kurios originalumui ir grožiui reikalingas kiekvienas ją sudarantis akmenėlis. Šis turtas turi būti išsaugotas ir perduotas ateities kartoms.

Pirmojoje savo kalboje popiežius paminėjo ir Šiaurės Makedoniją palietusią mūsų laikų paradigmą – karo ir skurdo genamų žmonių migraciją. Šalies valdžia ir jai į pagalbą atėjusios tarptautinės organizacijos, Raudonasis Kryžius, Caritas, įvairios nevyriausybinės organizacijos suteikė pagalbą daugybei migrantų iš Artimųjų Rytų šalių. Šiaurės Makedonija gali didžiuotis migrantams parodytu svetingumu, kuris liudija apie tautos didžiadvasiškumą, sakė popiežius.

Savo kalboje Šiaurės Makedonijos prezidentūroje popiežius paminėjo ir didžiąją šios šalies gyventojų bendrapilietę Kalkutos Motiną Teresę, gimusią Skopje mieste 1910 m. Artimo meilės įsakymas buvo svarbiausia jos gyvenimo taisyklė. Aukodamasi ir tarnaudama vargingiausiesiems jinai sulaukė viso pasaulio pagarbos ir pasigėrėjimo.

Baigdamas pirmąją kalbą popiežius sakė, kad Šventasis Sostas nuo pat Šiaurės Makedonijos nepriklausomybės paskelbimo dėmesingai sekė ir rėmė šios šalies pastangas įtvirtinti darnų visuomenės sambūvį. „Šiandien Apvaizda man suteikia progą asmeniškai jums pakliudyti savo artumą“, – sakė Pranciškus. „Drąsinu jus su viltimi eiti pirmyn, kad jūsų šalis būtų taikos švyturys, kad kitiems duotų priėmimo ir darnios kultūrų, tautybių bei religijų integracijos pavyzdį.“ (JM / VaticanNews)

Popiežius Šiaurės Makedonijoje. Susitikimas prezidentūroje
2019 gegužės 07, 11:48