Paieška

Ambasadorių skiriamųjų raštų įteikimas Ambasadorių skiriamųjų raštų įteikimas 

Popiežius priėmė devynių kraštų ambasadorius

Ketvirtadienio ryte į Vatikaną atvyko devynių kraštų ambasadoriai iš Tailando, Norvegijos, Naujosios Zelandijos, Siera Leonės, Gvinėjos, Liuksemburgo, Gvinėjos-Bisau, Mozambiko ir Etiopijos. Jie įteikė popiežiui oficialius savo skiriamuosius raštus.

„Pasinaudodamas jūsų misijos pradžios proga, noriu pripažinti įvairius ir pozityvius jūsų šalių įnašus į bendrąjį pasaulio gėrį, taip pat noriu atkreipti dėmesį į didelę ir bendrą atsakomybę apsaugoti labiausiai pažeidžiamus mūsų brolius ir seseris“, – sakė popiežius diplomatams iš įvairių pasaulio regionų. Tokią solidarumo sąjungą dėl visų integralaus vystymosi galima pavadinti brolybe.

Brolybė yra ir siekia daugiau už paprastą socialinę ar politinę strategiją, už vienokio ar kitokio tikslo užsibrėžimą. Brolybę galima atpažinti iš draugystės tarp asmenų, bendruomenių ir tautų troškimo. Tokia draugystė nėra amžina, jai grasina prievarta ir ginkluoti konfliktai. Tačiau patirtis rodo, kad taika yra įmanoma, kad vienybė gali būti stipresnė už pasidalijimą, o brolybė – už neapykantą.

Anot Šventojo Tėvo, daugiau dialogo, atjautos, tolerancijos, kito priėmimo padėtų spręsti ar sumažinti daug ekonominių, socialinių, politinių ir aplinkosauginių problemų, kurias patiria didelė žmonijos dalis. (RK / Vatican News)

2019 gegužės 23, 13:22