Paieška

Vatican News
Fatimos Marijos statula Fatimos Marijos statula  (AFP or licensors)

Popiežius: Fatimos Marija visus mus teveda šventumo keliu

Pirmadienis, gegužės 13-oji – Fatimos Marijos, raginančios žmoniją eiti atsivertimo keliu, liturginis laisvas minėjimas, švenčiamas visoje Bažnyčioje. Popiežius Pranciškus pirmadienį paskelbtoje žinutėje priminė Portugalijoje prieš šimtmetį apsireiškusios Marijos pranašystę. Šventasis Tėvas Tviterio paskyroje kreipiasi į Mariją, Fatimos Mergelę, visus pavesdamas jos globai.

„Esame tikri, jog kiekvienas iš mūsų brangus tavo akyse, nes tau nesvetima jokia mūsų širdies patirtis. Saugoki mūsų gyvenimus savo glėbyje ir visus mus veski šventumo keliu.“

Gegužės 13-oji – dviejų iš trijų Fatimos Marijos regėtojų beatifikacijos data. Popiežius šv. Jonas Paulius II paskelbė piemenėlius Pranciškų ir Jacintą Marto palaimintaisiais 2000 metais. Iškilmės įvyko Fatimoje. Joms pasibaigus buvo paskelbta ir vadinamoji „trečioji paslaptis“, ilgus metus neatskleista ir žinoma tik ją užrašiusiai trečiajai regėtojai Liucijai dos Santos, popiežiams ir keliems kitiems asmenims.

Fatimoje 1917 m. Marijos paskelbta žinia yra raginimas atsiversti. Piemenėliai regėjimuose matė pragarą, persekiojimus ir kankinystę, tačiau neišsigando, nes Dievas nori išgelbėti žmoniją: jei žmonija atsivers, išvengs didžiųjų negandų, kurias nuodėmės gali atnešti visam pasauliui.

Daugelis popiežių skyrė ypatingą dėmesį Fatimos Marijos žiniai, ragindami melsti Fatimos Marijos globos. Karūną ant Fatimos Marijos statulos galvos padovanojo Pijus XII, suteikęs Marijai „Pasaulio karalienės“ vardą. Paulius VI apsilankė Fatimoje apsireiškimų penkiasdešimtmečio proga. Jonas Paulius II, prasilenkęs su mirtimi per pasikėsinimą Romoje 1981 metais apsireiškimų metinių dieną, jį sužeidusią kulką padovanojo Fatimos šventovei, kurioje lankėsi ne vieną kartą. Popiežius Benediktas XVI leido anksčiau laiko pradėti regėtojos Liucijos beatifikacijos bylą, piemenėlių beatifikacijos dešimtmetį paminėjo Fatimoje. Popiežius Pranciškus 2017 metais minint apsireiškimų šimtmetį Fatimoje kanonizavo du palaimintuosius regėtojus. Popiežius prašė atkreipti dėmesį, kad „jų šventumas nėra apsireiškimų, bet jų ištikimybės ir uolumo pasekmė, su kuriais jie priėmė privilegiją matyti Mergelę Mariją“.

Kanonizuodamas Pranciškų ir Jacintą popiežius Pranciškus iškėlė jų sekimo Kristumi pavyzdį, priminė maldos ir atgailos svarbą:

„Turime prašyti atsivertimo malonės; turime prašyti, kad visur baigtųsi pasaulyje vis labiau plintantys karai; turime prašyti, kad liautųsi absurdiški dideli ir maži konfliktai, žeidžiantys žmonijos veidą. Leiskime, kad mus vestų iš Fatimos sklindanti šviesa. Nekaltai Pradėtoji Marijos širdis visada mums tebūnie priebėga, mūsų paguoda ir pas Kristų vedantis kelias“. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 13, 15:34