Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius: didžioji sporto pamoka

Šeštadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė 400 Italijos sporto centro delegatų. Tai organizacija, kuri vienija per 1,2 milijono narių ir šimtus asociacijų, tarp kurių nemažai parapijinių grupių. Ji yra viena iš Italijos Katalikų akcijos įkurtų asociacijų ir vadovaujasi krikščioniškais principais.

Šventasis Tėvas kalbėjo apie sporto gyvenimą ir krikščionišką gyvenimą: tarp jų nemažai panašumų. Tokios organizacijos, kaip Italijos sporto centras, pasak popiežiaus, siūlo sveiką ir teigiamą gyvenimo būdą, kuris dera su krikščioniška samprata. Sportas, jei praktikuojamas gerbiant save ir kitus, yra gyvenimo mokykla, kuri moko nuolatos tapti geresniam, sveiko varžymosi neprarandant šypsenos, taip pat moko priimti pralaimėjimus ir nesėkmes.

Didžioji sporto pamoka, kuri praverčia ir kitose veiklose bei santykiuose su kitais, yra ta, kad sportas įmanomas tik jį apibrėžus aiškiomis ir tiksliomis taisyklėmis. Be taisyklių nėra rungtynių, tik individualūs ir netvarkingi veiksmai. Taip įvyktų, jei, pavyzdžiui, vienas bėgikas leistųsi bėgti nelaukdamas ženklo bėgti visiems.

Priešingai, sporte išmokstama, jog taisyklės yra būtinos bendram sugyvenimui, jog laimė nėra nesilaikyti taisyklių, tačiau ištvermingai siekti savo tikslų, jog laisvi tampame ne atsisakydami ribų, tačiau siekdami maksimumo savo ribų viduje. Turime būti savo ribų šeimininkai, o ne vergai.

Jei, anot popiežiaus, sportas praktikuojamas tokioje perspektyvoje, jis tampa galimybe ir proga asmenims augti, vienytis, megzti broliškus ryšius. Jis gerina žmogiškas savybes, gali skatinti dialogo kultūrą ir mokyti pagarbaus susitikimo. Varžovų kova sporto rungtynėse taip pat yra „susitikimas“, o ne „susidūrimas“, sveikame varžymesi varžovas nėra priešas, tačiau draugas ir brolis.

Tokia yra ir krikščioniškos vizijos šerdis. Ji nėra, pridūrė Šventasis Tėvas, abstraktus principas arba doktrina, kurią reikia ilgai studijuoti. Krikščioniška vizija yra mokymasis žiūrėti į kitą Dievo akimis, Jėzaus akimis, žiūrėti taip, kaip Dievas žiūri į mane patį. Tai yra Evangelija, o iš jos, pasak popiežiaus, „gimsta gražesnis ir teisingesnis pasaulis, kuriame kitų skirtingumas yra ne pasidalijimo, bet augimo ir abipusės pagalbos motyvas“. Popiežius Pranciškus padrąsino audiencijos dalyvius – nuo administratorių iki sportininkų –gyventi tokiu nusiteikimu.

Paskutiniais žodžiais jis paragino į savo veiklą įtraukti visus, taip pat silpnesnius ir neįgalius žmones. Iš kitos pusės, svarbu išsaugoti savanoriškumo ir veltumo principus, kurie tokie svarbūs tiek mėgėjų sporte, tiek visuomenės gyvenime ir ryšiuose su kitais.

„Jums linkiu visada džiugiai išgyventi jūsų veiklą asociacijoje ir tapti misionieriais visur, kur lankotės, perduodami džiaugsmą kiekvieną dieną tapti geresniems ir draugiškai ištiesdami ranką tiems, kurie yra aplink jus. Viešpats telaimina jūsų kelią, telaimina ir mano. Jūs melskitės už mane ir aš melsiuosi už jus“, – kalbėjo popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija
2019 gegužės 11, 15:28