Paieška

Popiežius su Bulgarijos krikščionimis, musulmonais ir žydais meldėsi už taiką

Pirmadienio pavakare popiežius Pranciškus dalyvavo tarpreliginiame maldos už taiką susitikime. Taikos meldė katalikai, ortodoksai, protestantai, armėnai, žydai ir musulmonai.

Susitikimas vyko Nepriklausomybės aikštėje, Sofijos centre. Prie pat aikštės yra archeologinė zona su liekanomis senosios bazilikos, kurioje 343 m. vyko vienas pirmųjų Bažnyčios susirinkimų. Dabartinė Bulgarijos sostinė tuo metu dar nesivadino Sofija, bet Serdika, ir buvo romeniškosios Trakijos pagrindinis miestas.

Pirmadienį po pietų vykusiame maldos susitikime skambėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio „Kūrinijos giesmės“ ir 122 psalmės žodžiai, taip pat krikščionių armėnų, ortodoksų ir protestantų bei žydų ir musulmonų invokacijos. Popiežius Pranciškus pasakė baigiamąją kalbą.

„Meldėmės įkvėptais žodžiais, kuriuos mums paliko šv. Pranciškus Asyžietis, karštai mylėjęs Dievą, visų Kūrėją ir Tėvą“, – kreipėsi popiežius Pranciškus į susitikimo dalyvius. Kaip Pranciškus, meilės skatinamas, tapo didžiuoju taikdariu, taip ir mes esame kviečiami sekti jo pėdomis ir kiekvienas prisidėti prie taikos kūrimo. „Taika, kurios turime melsti ir kurią turime kurti, yra dovana ir užduotis, ją mes priimame kaip malonę ir ji mums suteikia pareigą kiekvieną dieną ugdyti tokią kultūrą, kurioje taika būtų fundamentali, visiems priklausanti teisė.“

Popiežius sakė, kad susitikimo metu vaikų laikomi žibintai simbolizuoja meilės liepsną, degančią kiekvieno žmogaus širdyje, turinčią nešti gailestingumo ir gerumo šilumą į kiekvieno žmogaus gyvenimą ir į visą pasaulį. Meilės ugnis tepašalina iš pasaulio karų ir nesantaikos šaltį.

Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į vietos, kurioje melstis už taiką susirinko Bulgarijos religinių bendruomenių atstovai, simboliką: Serdika – tai Bulgarijos širdis. Čia pat yra ir ortodoksų bažnyčia, ir katalikų katedra, ir armėnų bažnyčia, ir sinagoga, ir mečetė.

Visų mūsų balsai tesusilieja į vieną balsą ir tetampa garsiu taikos maldavimu, sakė popiežius. Teviešpatauja taika visoje žemėje, mūsų šeimose ir kiekviename iš mūsų. Taika tesugrįžta ten, iš kur ji buvo grubiai išvaryta, kur jos balsą nutildė karai, kur ją užgniaužė abejingumas ar savo naudos siekimas. Tikintieji ir religinių bendruomenių vadovai, politikai ir kultūros žmonės – visi tesiekia šio kilnaus tikslo. Visi stenkimės, kad išsipildytų didžioji popiežiaus šv. Jono XXIII svajonė: pacem in terris – kad visoje žemėje viešpatautų taika ir ja galėtų džiaugtis visa Dievo mylima žmonija. (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 06, 18:13