Paieška

Popiežiaus žinia Rumunijos gyventojams

Nuo penktadienio iki sekmadienio popiežius Pranciškus lankysis Rumunijoje. Likus kelioms dienomis iki kelionės popiežius pasiuntė sveikinimą jo laukiantiems katalikams ir visiems Rumunijos gyventojams.

Brangieji broliai ir seserys Rumunijoje! Jau tik kelios dienos iki mano kelionės pas jus. Džiaugiuosi ir jau dabar noriu jus visus nuoširdžiai pasveikinti.

Atvykstu į Rumuniją, gražią ir svetingą šalį, kaip piligrimas ir brolis. Dėkoju prezidentui ir kitiems valstybės vadovams už kvietimą ir geranorišką pagalbą. Jau dabar jaučiu džiaugsmą, kurį man suteiks susitikimas su Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchu ir Nuolatiniu sinodu, taip pat su katalikų ganytojais ir tikinčiaisiais.

Mus vienijantys tikėjimo ryšiai siekia apaštalų laikus ir remiasi tuo artumu, kuris Petrą siejo su Andriejumi, pasak tradicijos, atnešusiu tikėjimą į jūsų kraštą. Jie buvo kraujo broliai ir abu praliejo kraują dėl Viešpaties. Ir tarp jūsų buvo daug kankinių, taip pat naujaisiais laikais, kaip tie septyni graikų apeigų katalikų vyskupai, kurie bus paskelbti palaimintaisiais. Tai, ką jie iškentėjo, jų gyvybės auka, yra brangus palikimas, kurio negalima užmiršti. Tai bendras paveldas, kuris mus įpareigoja mylėti visus jį branginančiuosius.

Atvykstu pas jus trokšdamas keliauti kartu su jumis. Keliaujame kartu, kai saugome savo šaknis, šeimą, kai rūpinamės savo vaikų ateitimi, kai padedame kartu su mumis gyvenantiems žmonėms, kai atsikratome baimės ir įtarumo, kai griauname mus skiriančius barjerus.

Žinau, kad daug žmonių prisideda prie pasirengimų mano vizitui. Nuoširdžiai jiems dėkoju. Už jus visus meldžiuosi ir visiems siunčiu palaiminimą. Prašau, ir jūs melskitės už mane. Iki pasimatymo!

2019 gegužės 28, 21:05