Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežiaus bendroji audiencija. Nauja katechezė apie Apaštalų darbus

Trečiadienį popiežius Pranciškus pradėjo naują bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą Apaštalų darbų knygai, pasakojančiai apie Evangelijos skelbimo pasauliui pradžią.

Pradedame naują kelionę su evangelisto Luko parašyta Apaštalų darbų knyga, pasakojančia apie pirmuosius pasaulio evangelizavimo žingsnius, apie tai, kaip Dievo Žodis ir Šventoji Dvasia pradėjo Evangelijos skelbimo laikus, sakė popiežius.

Biblija susideda iš žmonių žodžiais surašytų istorijų, tačiau Biblija – tai ne istorijos knyga. Biblijos žodžius įkvėpė Šventoji Dvasia. Jos veikimo dėka Biblijos žodžiai yra gyvybės ir šventumo sėklos. Kai Dvasia apsigyvena žmonių žodžiuose, jie prisipildo gyvybės ir dinamizmo, jie tampa tarsi „dinamitas“, uždega širdis, išsprogdina įprastas schemas, pasipriešinimo ir nesantaikos sienas, atveria naujus kelius ir praplečia Dievo tautos ribas. Žmogaus žodžiai yra silpni, dažnai naudodami juos meluojame, bandome teisintis ir kratytis atsakomybės, tačiau jei Šventoji Dvasia juos pripildo savo gyvybės, tuomet žodžiai skelbia gyvybę ir tiesą, ima garsiai ir įtikinamai skambėti.

Evangelijų pasakojimai baigiasi Jėzaus prisikėlimu ir įžengimu į dangų. Nuo šios vietos prasideda Apaštalų darbų pasakojamos istorijos gija. Prisikėlęs Jėzus elgiasi paprastai – susitinka su apaštalais, kartu su jais valgo, prašo kantriai palaukti Šventosios Dvasios atsiuntimo. Dvasios krikštas apaštalams ir mums visiems leidžia užmegzti asmenišką ryšį su Dievu ir įsijungti į gretas tų, kurie priima jo dovanojamą išganymą. Mes neturime kovoti dėl Dievo dovanų, neturime jų nusipelnyti, bet jas neatlyginamai gauname.

Prisikėlęs Jėzus prašo mokinius nebijoti dabarties, kantriai prisiderinti prie Dievo veikimo ritmo. Išganymo istorija nuolat slenka pirmyn, niekada nesustoja. Žmogus turi savo žingsnių ritmą suderinti su Dievo – visatos ir laiko Viešpaties – ritmu. Prisikėlusysis prašo savo sekėjus nebandyti patiems susigalvoti misijos, bet palaukti, kad Šventoji Dvasia juos įjungtų į visuotinį išganymo dinamizmą, į liudijimo misiją, kuri iš Jeruzalės pasieks Samariją, peržengs Izraelio ribas ir pasieks tolimiausius žemės pakraščius.

Prašykime Viešpatį, kad ir mums duotų kantrybės palaukti, patiems nekurti to, kas yra jo kūrinys, klusniai melstis ir darniai tarpusavy sutariat laukti Šventosios Dvasios dovanos, sakė popiežius baigdamas naujos katechezės pirmąją dalį. (JM / VaticanNews)

Popiežius pradėjo naują katechezę apie Apaštalų darbų knygą
2019 gegužės 29, 12:52