Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežiaus audiencija biblistams

Gegužės 9-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Popiežiškojo Biblijos instituto ir jo surengto seminaro „Jėzus ir fariziejai“ dalyvius, pasveikino juos su instituto įsteigimo 110 metų sukaktimi. Audiencija vyko neformaliai, Šventasis Tėvas asmeniškai pasveikino kiekvieną savo svečią.

Kaip byloja pats pavadinimas, Biblijos institutas įsteigtas Šventojo Rašto studijoms Romos mieste ir per savo gyvavimo laikotarpį prie biblinių studijų prisidėjo tiek tyrimais, tiek biblinių disciplinų dėstytojų rengimu.

 Įsteigimo sukakčiai paminėti skirto seminaro, kuris prasidėjo gegužės 7-ąją ir baigėsi popiežiaus audiencija, aprašyme nurodoma, jog žodis „fariziejus“ neteisingai naudojamas vien kaip susireikšminusio žmogaus arba veidmainio sinonimas. Tiesa, kad Jėzus daugybę kartų polemizavo su fariziejais ir juos kritikavo, bet jei atidžiau skaitysime Šventąją Raštą, atrasime eilučių, kurios liudija apie tarpusavio dialogą, pagarbą ir draugystę. Antai, vienas iš fariziejų vyresniųjų buvo Nikodemas, kuriam Jėzus paaiškino ką reiškia „gimti iš naujo“, kuris viešai gynė Jėzų ir po mirties ant kryžiaus palaidojo. Kaip pasakojama Apaštalų darbuose, kitas fariziejų vyresnysis Gamalielis išmintingai užstojo Petrą ir Joną. Visiems gerai žinomi Jėzaus žodžiai, jog nėra didesnių įstatymų, už „meilę Viešpačiui savo Dievui visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis“ ir „meilę savo artimui kaip sau pačiam“ taip pat buvo ištarti diskusijoje su rašto aiškintoju ir fariziejumi (žr. Mk 12, Mt 22). „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“, – pastarajam pasakė Viešpats.

Neigiamas „fariziejaus“ stereotipas padarė daug žalos tiksliam faktų ir aplinkybių supratimui Naujame Testamente, jis taip pat tapo vienu iš antisemitinio žodyno terminų. Reikia brandesnio ir geresnio fariziejų doktrinos ir mokymo supratimo, kuris atsispindėtų dėstyme ir pamokslavime. (RK / Vatican News)

2019 gegužės 09, 15:53