Paieška

2019-05-05-viaggio-apostolico-bulgaria-macedo-1557135230426.JPG

Bulgarijos vaikų Pirmoji Komunija

Pirmadienį priešpiet popiežius Pranciškus atvyko į Bulgarijos Rakovski miestelį, už kiek daugiau kaip šimto kilometrų į pietryčius nuo sostinės Sofijos, netoli Plovdivo. Apaštališkojo delegato arkivysk. Angelo Roncalli, būsimojo popiežiaus Jono XXIII, ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pastatydintoje Švenčiausiosios Širdies bažnyčioje popiežius Pranciškus aukojo Mišias, kurių metų 245 vaikai priėmė Pirmąją Komuniją.

„Jūs, brangūs vaikai, iš visų šios šalies pakraščių atvykote dalyvauti nuostabioje šventėje, kurios niekada neužmiršite“, – kreipėsi popiežius į vaikus. „Tai bus pirmasis jūsų susitikimas su Jėzumi Eucharistijos sakramente. Kas nors galėtų paklausti: kaipgi aš galiu susitikti su Jėzumi, kuris gyveno prieš daug metų, mirė ir buvo palaidotas? Taip. Tai tiesa. Tačiau savo mirtimi Jėzus nuveikė didžiulį meilės darbą visų laikų žmonijos labui. Po trijų dienų Dievas Tėvas – jo Tėvas ir mūsų Tėvas – jį prikėlė iš numirusių. Tai mums sako apaštalai ir kiti liudininkai, kurie matė jį gyvą.“ Ir dabar Jėzus gyvena su mumis, sakė popiežius, galime jį sutikti Eucharistijoje, matome jį tikėjimo akimis.

Vaikams sakytoje trumpoje homilijoje komentuodamas Mišių Evangelijoje girdėtą pasakojimą apie duonos padauginimo stebuklą, popiežius atkreipė dėmesį į tai, jog vienas pagrindinių šios scenos veikėjų yra vaikas. „Ar pastebėjote, nuo ko prasidėjo stebuklas? Nuo vaiko, kuris pasidalijo tuo, ką turėjo, – penkiomis bandelėmis ir dviem žuvimis. Panašiai ir jūs šiandien padedate įvykti stebuklui – padedate mums, visiems čia esantiems suaugusiems, prisiminti mūsų pirmąjį susitikimą su Jėzumi Eucharistijoje ir dėkoti už tą dieną. Jūsų dėka šiandien visiems šventė. Visi šloviname Jėzų Gyvybės Duonoje.“ Popiežius sakė, kad stebuklas įvyksta tik tuomet, kai žmogus turi vaiko širdį, kai sugeba dalytis tuo, ką turi, svajoti, dėkoti, gerbti kitus.

„Priimti Pirmąją Komuniją reiškia pasiryžti kiekvieną dieną būti su Jėzumi, su juo draugauti, trokšti, kad ir kitus pasiektų jo dovanojamas džiaugsmas. Viešpačiui reikia jūsų, kad įvyktų stebuklas, kad jo džiaugsmas pasiektų jūsų draugus ir artimuosius“, – sakė vaikams Pranciškus. Homilija baigėsi trumpu spontanišku pokalbiu apie tai, kaip vaikai supranta šventę, kurioje šią dieną jie dalyvauja. Pirmąja Komunija sutvirtiname savo krikščioniškąją tapatybę: mano vardas – krikščionis,  mano šeima – Bažnyčia, mes visi esame broliai, seserys ir draugai, sakė vaikams popiežius Pranciškus.

Po Mišių popiežius aplankė seserų pranciškonių vienuolyną ir pietavo su Bulgarijos vyskupais. Po pietų kitoje Rakovskio bažnyčioje, dedikuotoje arkangelui Mykolui, popiežiaus laukė susitikimas su Bulgarijos katalikų bendruomenės atstovais. (JM / VaticanNews)

Popiežius Bulgarijoje. Pirmoji Komunija
2019 gegužės 06, 13:00