Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Pranciškus: donorystė turi būti nemokama

Balandžio 13 dieną popiežius Pranciškus priėmė Italijos organų donorų asociacijos delegaciją, atstovaujančią tūkstančiams narių, ir ta proga pakartojo Bažnyčios nuostatą, jog „organų atidavimas po mirties yra kilnus ir nuopelningas veiksmas, kurį privalu skatinti kaip didžiadvasiško solidarumo ženklą“ (žr. Katekizmas, 2296).

„Transplantacinės medicinos vystymasis padarė įmanomą organų dovanojimą po mirties, o kai kuriais atvejais ir esant gyviems, pavyzdžiui, inkstų, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės, kad būtų išsaugota, atgauta ir pagerinta daugybės sergančių ir kitų alternatyvų neturinčių žmonių sveikatos būklė. Organų dovanojimas yra atsakas į socialinį poreikį, mat, nepaisant gydymo pažangos, organų poreikis vis dar didelis“, – sakė popiežius Pranciškus.

Audiencijos dalyviams jis pabrėžė, jog organo dovanojimo prasmė tiek donorui, tiek gaunančiajam nesiriboja paprasta „nauda“, nes šį gestą motyvuoja altruizmas ir meilė, gilios žmogiškos patirtys. Donorystė išreiškia sugebėjimą matyti toliau nei save pačius, savo poreikius ir dosnų atsivėrimą platesniam gėriui. Šioj perspektyvoje organų donorystė yra ne vien socialinės atsakomybės veiksmas, bet ir visus vyrus bei moteris siejančios visuotinės brolystės išraiška. Visi esame susiję. Todėl geriau realizuojame save, kai realizuojame ir kito asmens gėrį. Todėl mūsų gėris yra prasmingas ne vien mums patiems, bet ir visai visuomenei. Jei organų dovanojimas yra pagirtinas, tai, antra vertus, jis turi būti etiškas ir nemokamas. Nes kūno ar jo dalių pavertimas paprasčiausia preke prieštarauja asmens orumui.

Anot Šventojo Tėvo, netikintiems žmonėms organų dovanojimą broliams, kuriems reikia pagalbos, motyvuoja nesavanaudiško žmogiško solidarumo idealas. O tikintieji yra kviečiami tai išgyventi kaip auką Viešpačiui, kuris susitapatina su žmonėmis, kenčiančiais nuo ligos, nuo nelaimių kelyje ar darbe.

„Gražu, kai Jėzaus mokiniai laikydamiesi įstatymo ir moralės nustatytų ribų dovanoja savo organus, nes tai dovana kenčiančiam Viešpačiui, kuris pasakė, kad tai, ką padarėme kenčiančiam broliui, padarėme jam“, – sakė Pranciškus.

Popiežius paragino remti nemokamos ir solidarios donorystės kultūrą, kuri padeda pripažinti gyvenimo vertę ir šventumą, kai beveik kasdien girdime apie tokias grėsmes gyvybei kaip abortai ar eutanazija. „Duokite ir jums bus duota“, – moko Viešpats. „Dievas mums atsilygins už nuoširdžią ir konkrečią meilę, kurią parodėme savo artimui“, – sakė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija
2019 balandžio 13, 14:33