Paieška

Pranciškaus malda: padėk mums Kryžiuje matyti pasaulio kryžius

Pasibaigus Kryžiaus kelio stočių apmąstymui Didįjį penktadienį prie Koliziejaus popiežius Pranciškus malda kreipėsi į Nukryžiuotą Viešpatį Jėzų.

„Viešpatie Jėzau, padėki mums Kryžiuje matyti pasaulio kryžius:

alkstančiųjų duonos ir meilės kryžių;

vienišų ir net savo vaikų ir artimųjų apleistų žmonių kryžių;

teisingumo ir taikos ištroškusiųjų kryžių;

tikėjimo paguodos nepažįstančiųjų kryžių;

amžiaus naštos ir vienatvės prislėgtų senolių kryžių;

migrantų, kuriems dėl baimės ir politinių išskaičiavimų apsišarvavusių širdžių uždaromi vartai, kryžių;

sužeistų nekaltų ir skaisčių vaikų kryžių;

žmonijos, klajojančios trumpalaikės kultūros netikrume ir tamsoje, kryžių;

šeimų, palaužtų išdavystės, blogio gundymų ar žudančio lengvabūdiškumo ir egoizmo, kryžių;

pašvęstųjų, kurie nenuilstamai stengiasi nešti į pasaulį Tavo šviesą, bet jaučiasi atmetami, išjuokiami ir pažeminami, kryžių;

pašvęstųjų, kurie gyvenimo kelyje užmiršo savo pirmąją meilę, kryžių;

Tavo vaikų, įtikėjusių Tave ir besistengiančių gyventi pagal Tavo žodį, tačiau net savo artimųjų ir bendraamžių marginalizuojamų ir atmetamų kryžių;

mūsų silpnumų, veidmainiavimo, išdavysčių, nuodėmių ir nesuskaičiuojamų sulaužytų pažadų kryžių;

Bažnyčios, kuri būdama ištikima Evangelijai, sunkiai perduoda Tavo meilę net kitiems pakrikštytiesiems kryžių;

Bažnyčios, tavosios Sužadėtinės, kuri jaučiasi nuolat puolama iš vidaus ir išorės, kryžių;

mūsų bendrųjų namų, nykstančių mums savanaudiškai žvelgiant godumo ir galios apakintomis akimis, kryžių.

Viešpatie Jėzau, atgaivinki mumyse prisikėlimo ir Tavo galutinės pergalės prieš bet kokį blogį ir mirtį viltį. Amen!“ (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 19, 22:29